WIM w Warszawie szuka firmy cateringowej

Udostępnij artykuł

Zamówienie polega na świadczeniu usług przygotowywania i podawania posiłków dla pacjentów oraz posiłków profilaktycznych dla personelu WIM wraz z wynajmem pomieszczeń oraz dzierżawą maszyn i urządzeń gastronomicznych. Firma, która podejmie się tego zadania będzie zobowiązana do:
żywienia dietetycznego pacjentów przebywających na leczeniu stacjonarnym – 700 osób; żywienia pacjentów stacji dializ – 35 kanapek dziennie, żywienia pracowników – 25 posiłków dziennie, żywienia w okresie realizacji przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem zadań mobilizacyjnych i wprowadzanych stanów gotowości bojowej, według norm i należności obowiązujących w Wojsku Polskim oraz prowadzenia kasyna (restauracji) oraz bufetu i kawiarni na bazie wynajmowanych pomieszczeń. Szacunkowa wartość tego zamówienia przekracza 2 mln zł.

W ramach Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie działa sześć ośrodków klinicznych i klinik (m.in. chorób głowy i szyi, układu pokarmowego, endokrynologii i ginekologii, schorzeń narządu ruchu, intensywnej terapii oraz diagnostyki medycznej i dermatologii), oddział działalności naukowo-badawczej, poradnie specjalistyczne i POZ. Ponadto działają się tam studia doktoranckie. Przy Instytucie działają również dwa hotele pracownicze.

 

Opublikowano: 20.07.2010
Aktualizacja: 20.07.2010