WSEI i POT: promocja turystyki biznesowej

Udostępnij artykuł

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna jest pierwszą w Polsce uczelnią kształcącą studentów w zakresie obsługi gości biznesowych, kongresów i podróży motywacyjnych. Podpisanie porozumienia z Polską Organizacją Turystyczną jest kolejnym krokiem uczynionym przez WSEI w kierunku rozwoju tego sektora turystyki w Polsce.

W ramach zawartej umowy, obie strony zadeklarowały współpracę w zakresie m.in.: doradztwa w pozyskiwaniu i ukierunkowaniu wykorzystywania funduszy unijnych zgodnie z procedurami, prowadzenia działalności popularno-naukowej, konsultingowej i opiniodawczej w obszarze turystyki, prowadzenia badań oraz analiz ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w Polsce. Współpraca obejmuje również powoływanie zespołów eksperckich w celu rozwiązywania aktualnych problemów branży turystycznej dla takich organizacji jak: POT, regionalne organizacje turystyczne czy samorządy terytorialne.

Studenci WSEI w ramach porozumienia będą mogli brać udział w podejmowanych i realizowanych przez POT projektach, w formie zajęć praktyczno–zawodowych oraz w organizacji szkoleń dla pracowników przemysłu turystycznego. Obie placówki przewidują także wymianę doświadczeń na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania informacji o turystyce, takich jak przygotowania i przekazywania efektów prac dyplomowych analizujących aktualne problemy turystyki i mogących stanowić źródło informacji dla POT w prowadzeniu działań statutowych.

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 24.06.2010
Aktualizacja: 24.06.2010