Wskaźnik klimatu koniunktury na poziomie +10

Udostępnij artykuł

W czerwcu badani przez GUS dyrektorzy jednostek sygnalizują wzrost popytu i sprzedaży usług oraz poprawę sytuacji finansowej. Mimo nieco mniej optymistycznych prognoz sprzedaży, utrzymują się korzystne przewidywania dotyczące popytu oraz sytuacji finansowej. Sygnalizowany jest niewielki wzrost bieżących i przewidywanych cen. Dyrektorzy jednostek przewidują nieco wolniejszy niż przed miesiącem wzrost zatrudnienia. Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności kształtuje się na poziomie 7,3 proc. (9,1 proc. w czerwcu przed rokiem). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58 proc. w czerwcu, 63 proc. przed rokiem) oraz – w mniejszym stopniu – z niedostatecznym popytem (51 proc. w czerwcu, 46 proc. przed rokiem).

Dla porównania, w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych kształtował się na poziomie plus 8 (w kwietniu plus 4). Poprawę koniunktury odnotowało 23 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 15 proc. (w kwietniu odpowiednio 20 i 16 proc.). Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności kształtował się na poziomie 6,5 proc. (8 proc. w maju przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane były z niedostatecznym popytem (55 proc. w maju, 51 proc. przed rokiem) oraz z kosztami zatrudnienia (53 proc. w maju, 61 proc. przed rokiem). W skali roku w największym stopniu zmniejszyło się znaczenie bariery związanej z konkurencją firm krajowych (z 44 proc. do 33 proc.).

Opublikowano: 23.06.2010
Aktualizacja: 23.06.2010