Wzrost kursu PolRestu wynikiem spekulacji

Udostępnij artykuł

Chociaż PolRest jest w skrajnie trudnej sytuacji finansowej, a w połowie lutego firma poinformowała o zaprzestaniu podstawowej działalności czyli prowadzenia lokali gastronomicznych, to w ostatnich dniach kurs spółki wrósł o niespełna 40 proc. Zarząd spółki tłumaczy, że jedynym uzasadnieniem wzrostu notowań akcji spółki, w niespotykanej wcześniej skali, może być wynikiem wyłącznie operacji finansowych o charakterze spekulacyjnym.

– Odnosząc się zatem, do mającego miejsce w dniu 14 kwietnia 2010 roku nagłego wzrostu notowań akcji spółki pod firmą PolRest S.A., zarząd spółki kategorycznie oświadcza, iż zdarzenie to nie jest w jakimkolwiek stopniu konsekwencją poprawy sytuacji w spółce. W szczególności zarząd spółki uważa za swój obowiązek zapewnić wszystkich zainteresowanych, że ani on sam, ani też żaden podmiot działający na jego zlecenie, nie prowadzi obecnie jakichkolwiek rozmów, czy negocjacji, których przedmiotem miałoby być przejęcie spółki pod firmą PolRest SA przez inną spółkę lub też pozyskania przez PolRest SA inwestora strategicznego. Zarząd spółki w szczególności zaprzecza uporczywie rozpowszechnianym na rozmaitych forach dyskusyjnych informacjom, jakoby rozmowy na temat przejęcia lub dokapitalizowania spółki prowadzone były z notowanymi na GPW w Warszawie spółkami branżowymi, a to: AmRest Holdings S.E., Sfinks Polska SA lub Polskie Jadło SA.(…). W ocenie zarządu spółki jedynym zatem uzasadnieniem wspomnianego wyżej wzrostu notowań akcji spółki, w niespotykanej wcześniej skali, może być wynikiem wyłącznie operacji finansowych o charakterze spekulacyjnym – czytamy w oświadczeniu PolRestu. Zarząd PolRestu złożył do Komisji Nadzoru Finansowego doniesienie o podejrzeniu popełnienia przez nieznany podmiot przestępstwa manipulacji.

Z raportu finansowego PolRest SA wynika, że po 12 miesiącach 2009 roku spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 30 823 tys. zł. Strata netto z działalności zaniechanej (gastronomicznej) spółki wyniosła 13 398 tys. zł, natomiast strata z działalnościu kontynuowanej – 12 964 tys. zł. Za rok 2008 spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 42 668 tys. zł.

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 16.04.2010
Aktualizacja: 16.04.2010