Zmiany w radzie nadzorczej R&C Union

Udostępnij artykuł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które odbyło się 30 czerwca, powołało w skład rady nadzorczej:
Piotra Mikołajczyka, który pełni również funkcję prezesa zarządu oraz Pawła Ciobana. Ponadto, podczas ZWZ zdecydowano o pokryciu straty za rok obrotowy 2009 w wysokości 4 340 598 zł z zysków lat przyszłych.

Pod koniec 2009 r. sieć restauracji spółki składała sie z 15 restauracji Sioux, 4 restauracji Fenix, 6 klubów Lizard King i dwóch klubów Fever. Przychody spółki (z tytułu opłaty franczyzowej, realizowane przez restauracje działające w formule operatorskiej, z kontraktów dystrybucyjnych z dostawcami oraz z refaktur kosztów ponoszonych w lokalizacjach zarządzanych zgodnie z umową franczyzową) wzrosły w 2009 r. w porównaniu do roku poprzedniego 10,5 proc. i wyniosły 15447 tys zł.

W I kw. 2010 r. firma uzyskała przychody netto w wysokości 4899,6 tys. zł., co oznacza wzrost o 42,6 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2009 r. Jak informuje spółka, wzrost przychodów jest w dużej mierze efektem zmiany w formie zarzadzania w kolejnych lokalach – z zasad franczyzowych na operatorskie.
Strata na działalności operacyjnej w I kw. wyniosła 470,3 tys. zł, a EBITDA ukształtowała się na poziomie 283,5 tys. zł. Spółka osiągnęła w omawianym okresie stratę 587,2 tys. zł na poziomie wyniku netto, przy stracie na poziomie 468,4 tys. zł w I kw. 2009 r.

Opublikowano: 01.07.2010
Aktualizacja: 01.07.2010