10 działań antykryzysowych dla firm – szczegóły wsparcia rządowego dla przedsiębiorców

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił program pomocy przewidzianej dla biznesów, które zostały najbardziej dotknięte przez pandemię. Obejmuje on: dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP, umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR, wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych, pożyczki długoterminowe z gwarancją, dofinansowanie zatrudnienia, przedłużenie postojowego, zwolnienia ze składek ZUS, dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes, politykę drugiej szansy i dofinansowanie leasingu.
  1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami – wymagana jest zgoda KE, a planowany termin uruchomienia programu to styczeń 2021. Subwencja w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019.
  2. Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 o co najmniej 30 proc. Termin planowanego umorzenia to I połowa 2021 r.
  3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31 marca 2021 (wnioski) oraz do 31 czerwca (wypłaty). Program jest prowadzony. Na planowane wydłużenie i zmianę zasad wymagania zgoda KE, planowany termin – do połowy grudnia.

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją – mogą starać się o nie wszystkie branże.
5. Dofinansowanie zatrudnienia – kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGSP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy dla wszystkich branż.
6. Przedłużenie postojowego dla branży objętych restrykcjami sanitarnymi.
7. Zwolnienie ze składek ZUS dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes – zwiększenie kwoty z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające na dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP.
9. Polityka drugiej szansy obejmuje dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
10. Dofinansowanie leasingu i pokrycie kosztów przez ARP – dotyczy branży transportowej.

ŚWIAT HOTELI wrzesień-październik 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione