AmRest podpisał przedłużenie umowy kredytowej

Udostępnij artykuł
Po ogłoszeniu wyników finansowych w III kwartale 2021, które o blisko 6 proc. przekroczyły poziomy sprzed pandemii, AmRest wzmacnia swoje warunki finansowania poprzez przedłużenie umowy kredytowej.

Multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, działający w 25 krajach, podpisał przedłużenie umowy kredytowej, ustalając termin spłaty na 31 grudnia 2024 roku. Po ewaluacji różnych alternatyw finansowania dla Grupy uznano, iż przedłużenie terminu zapadalności dla obecnych linii kredytowych jest najbardziej optymalnym wyborem . Łączna wartość środków objętych umową wynosi 352 mln EUR i 464 mln PLN kredytu oraz 450 mln PLN linii rewolwingo wej .

Ponadto, uzgodniono również nową, niezaciągniętą linię kredytową do kwoty 100 mln EUR na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Grupy AmRest. Skuteczność umowy podlega pewnym warunkom, które są powszechne w tego typu transakcjach. Przedłużenie umowy wzmacnia elastyczność finansową biznesu AmRest, który wykazał dużą odporność i siłę osiągając w III kwartale 2021 skonsolidowane przychody na najwyższym w historii firmy poziomie (533.6 mln EUR, wzrost o 20,9 proc. rok do roku). EBITDA Grupy wyniosła wówczas 107,5 mln EUR, i była o 35 proc, wyższa niż w tym samym okresie 2020r.

Zwiększenie sprzedaży, wraz z ciągłym rozwojem cyfryzacji oraz działaniami na rzecz poprawy efektywności, wypraco wało marżę EBITDA za III kwartał na poziomie 20,1 proc. W efekcie zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 26,6 mln EUR.

To bardzo pozytywny krok, dla firmy. Decyzja umożliwia AmRest utrzyma nie stabilności w nowym środowisku po pandemii, a także dalsze , sukcesywne wykorzystanie przewag konkurencyjnych, takich jak cyfryzacja czy doskonałość operacyjna. Wyniki odnotowane w ostatnich kwartałach potwierdza ją sukces modelu biznesowego AmRest opartego na ciągłych innowacjach, a przede wszystkim na wysokiej jakości usługach. Chcemy dalej rozwijać nasz biznes i dostarczać wartość inwestorom oraz innym naszym interesariuszom – mówi Eduardo Zamarripa, dyrektor finansowy AmRest Holdings SE.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE listopad 2021
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 14.12.2021
Aktualizacja: 14.12.2021