Arche: inwestycje, plany, oferta

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Jak podkreślał wielokrotnie prezes Arche Władysław Grochowski w rozmowach z naszą redakcją, firma przyspiesza, gdy inni zwalniają. Jakie działania podjęto zatem w obecnej sytuacji?
Dwór Uphagena

Więcej miejsc noclegowych w Pałacu i Folwarku Łochów

Kompleks położony jest zaled­wie godzinę jazdy od Warszawy drogą S8, w sercu Nadbużań­skiego Parku Krajobrazowe­go, nad rzeką Liwiec na terenie o powierzchni 27ha. Spokojnie płynąca pośród rozległych łąk rzeka i pobliskie lasy sprawiają, że miejsce to jest dla ludzi ce­niących spokój, relaks i oderwa­nie od zgiełku dużego miasta. Sprzyja też aktywnym formom rekreacji i uprawianiu wszelkiego rodzaju sportów.

Obecnie realizowana jest ko­lejna część inwestycji, czyli zespół domków jednorodzinnych. Do dyspozycji gości oddane zostały całoroczne domki, łączące w so­bie prosty skandynawski styl i kla­syczną elegancję.

W kompleksie znajdziemy kilka typów domków, w tym naj­większe z ośmioma pokojami dwuosobowymi i przestronną jadalnią, klasyczne z czterema sypialniami i klimatycznym sa­lonem oraz przytulne domki drewniane. Wszystkie są wypo­sażone w aneks kuchenny oraz liczne udogodnienia. Dodatkową niespodzianką są kominki, które szczególnie w sezonie zimowym będą uprzyjemniały pobyty gościom.

Goście korzystający z Domków będą mogli w pełni korzystać z po­tencjału spa & wellness z basenem i brodzi­kiem dla dzieci, strefy dla dzieci z kącikiem zabaw, zewnętrznym placem zabaw oraz ani­macjami czy też strefy rekreacji ze sprzętem rekreacyjno-sporto­wym: rowerami, rowe­rami wodnymi, kajaka­mi i wieloma innymi.

Zgodnie z ha­słem przewodnim Arche „Bądź patriotą – inwestuj w Polsce!” w obiekcie realizowana jest również sprzedaż domków w systemie condo.

ŚWIAT HOTELI czerwiec-lipiec 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Nowa inwestycja w Gdańsku

Rewitalizowane tereny i zabyt­kowe budynki Dolnego Miasta w Gdańsku okazały się idealnym miejscem dla kolejnej inwestycji Grupy Arche. Położony w połu­dniowej część Gdańska, w nie­wielkiej odległości od południo­wego dopływu Motławy, Dwór Uphagena już wkrótce zyska sze­reg funkcji połączonych w jeden organizm pod nazwą Arche Hotel Dwór Uphagena.

W sąsiedztwie dawnej Kró­lewskiej Fabryki Karabinów po­wstaje hotel z 250 pokojami i 20 mieszkaniami. W głównym budynku, w miejscu zabytkowej kuchni, znajdować się będzie restauracja z oknami skiero­wanymi na zielony dziedziniec, natomiast w strefie wejściowej, otwartej na ulicę Kieturakisa, umiejscowiony zostanie lobby bar. W zabytkowym budynku głównym zlokalizowany będzie też basen z wyeksponowany­mi ceglanymi sklepieniami oraz strefa fitness.

Funkcją towarzyszącą dla po­koi hotelowych będą sale konfe­rencyjne o łącznej powierzchni około 400 mkw.

Ciekawym projektem jest rów­nież planowana budowa pawilo­nu we wnętrzu ogrodu. Wprowa­dzenie współczesnej małej archi­tektury ma na celu podniesienie standard istniejącej przestrzeni publicznej.

Ogród ma pełnić rolę wielo­funkcyjnej sali wykorzystywanej zarówno przez hotel, ale także być przestrzenią udostępnianą inicja­tywom społecznym, kulturalnym. – Zależy nam, aby Dwór Uphage­na był miejscem otwartym, od­zwierciedlającym charakter Dol­nego Miasta. Planujemy nawią­zanie współpracy z artystami, aby umożliwić organizowanie spo­tkań i wystaw w centrum Upha­gena oraz spotkań plenerowych w ogrodzie – podkreślają zgodnie przedstawiciele Grupy Arche.

Zakończenie inwestycji pla­nowane jest na III kwartał 2021. W obiekcie realizowana jest rów­nież sprzedaż pokoi hotelowych w systemie condo.

Grupa Arche: działania, wnioski i perspektywy
zapis LIVE z Władysławem Grochowskim
>> PROSIMY KLIKNĄĆ, ABY POSŁUCHAĆ <<

Wakacyjna akcja

W myśl wprowadzonej ostatnio kampanii Arche „Bądź patrio­tą – zostań w Polsce” oraz „Bądź patriotą – inwestuj w Polsce”, Arche przekonuje wszystkich do spędzenia urlopu w naszym pięk­nym kraju. Dodatkową zachętą do skorzystania z lokalnych produk­tów turystycznych jest urucho­miona specjalna promocja waka­cyjna pod hasłem „Wypoczywaj za pół ceny” ze specjalnie dedykowa­nym do tej akcji pakietem „Wypo­czywaj z Arche (4+3 noce)”. Łączy pobyt przez kolejnych siedem nocy w dwóch wybranych obiek­tach Arche, w dowolnej kolejności.

Co wyróżnia pakiet spośród in­nych dostępnych w hotelach:

  • oferta ta jest limitowana czasem – obowiązywać będzie tylko do 31.08.2020;
  • propozycja jest bardzo atrakcyjna cenowo – uwzględnia aż 50 proc. rabat względem cen podstawowych;
  • oferta oparta jest na bardzo preferencyjnych warunkach rezerwacji – cena podana jest za osobę dorosłą za pobyt siedem nocy, ale nie ma określonej minimalnej liczby osób, która z tego pakietu musi skorzystać;
  • tylko w tej ofercie proponowany jest bezpłatny pobyt wszystkich dzieci aż do 12-tego roku życia (przeważnie bezpłatnie gościmy tylko maluchy);
  • wyjątkowo proponowana jest możliwość bezkosztowej anulacji krótko przed przyjazdem.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.07.2020
Aktualizacja: 22.07.2020