Badanie Kongresu Szefów Kuchni: Kto najcześciej korzysta z delivery?

Udostępnij artykuł
Poniżej przedstawiamy dane z ankiet dotyczących zwyczajów związanych z korzystaniem z usług gastronomicznych. Zaczynamy od gości, którzy dotąd prawie w 100 proc. stołowali się poza domem. To niewielka grupa licząca 6,5 proc. wszystkich klientów. Wiemy jednak, że jest to grupa kluczowa dla sukcesu restauracji. Nazwijmy ją grupą “stałych bywalców”.

Segment gości codziennie korzystających z gastronomii zmniejszył się w czasie pandemii aż o 40 proc. Znalazło się w nim mniej niż 10 proc. “stałych bywalców”. W tej nowej grupie – “amatorów dowozów” aż 89 proc. osób, to goście, którzy przed pandemią nie chodzili do restauracji codziennie. 23 proc. zamawiało posiłki 5 -7 razy w tygodniu już przed pandemią. Pozostali zamawiają częściej niż dotychczas.

Przed rokiem 2020 “stali bywalcy” stanowili 6,5 proc. respondentów. Tak samo często gastronomię z dowozem zamawiał kolejny 1 proc. respondentów. W sumie przed 2020 rokiem 7,5 proc. respondentów korzystało z oferty gastronomicznej prawie codziennie.

Obecnie z dowozów 5 – 7 razy w tygodniu korzysta 4,5 proc. wszystkich gości, a więc o 3 punkty procentowe mniej czyli spadek wynosi, jak wspomnieliśmy, aż 40 proc.

46 proc. “stałych bywalców” nadal regularnie korzysta z oferty restauracji i zamawia posiłki 2 – 4 razy w tygodniu (to mniej niż 5 – 7 razy w tygodniu lecz nadal istotnie dużo), ale aż 46,3 proc. zamawia je już tylko raz w tygodniu lub rzadziej.

Możemy więc powiedzieć, że niewielka, ale najbardziej lojalna grupa gości gastronomii znacząco zmieniła przyzwyczajenia żywieniowe. Grupa “stałych bywalców” w dużej mierze ograniczyła korzystanie z oferty restauracyjnej.

Jednocześnie pojawiła się nowa grupa konsumentów, którzy dotąd nie korzystali tak intensywnie z oferty restauracyjnej, a obecnie zamawiają posiłki 5 – 7 razy w tygodniu. Jest to grupa mniej liczna. Jednak warto zwrócić na nią uwagę.

KTO KORZYSTAŁ Z STACJONARNEJ PRACY RESTAURACJI 5 – 7 RAZY W TYGODNIU.

Mieszkańcy największych miast (powyżej 500.000) – 69 proc. oraz mieszkańcy najmniejszych miejscowości (poniżej 20 tys. mieszkańców) – 23 proc.

Osoby mieszkające samotnie i te z ponad 4-osobowych gospodarstw domowych, a także osoby z 3-osobowych gospodarstw domowych. Najrzadziej do restauracji chodziły osoby mieszkające we dwójkę.

KTO ZAMAWIA DOWOZY 5 – 7 RAZY W TYGODNIU

Mieszkańcy dużych miast – 55,5 proc. oraz miast 100.000 – 500.000 mieszkańców – 22,22 proc..

Mieszkający samotnie lub we dwie osoby.

W większości (ponad 70 proc.) są to osoby, które przed pandemią zamawiały posiłki do domu co najmniej 2 – 4 razy w tygodniu, a więc jedynie zintensyfikowały częstość zamówień.

DLACZEGO OSOBY, KTÓRE CHODZIŁY DO RESTAURACJI 5 – 7 RAZY W TYGODNIU REZYGNUJĄ Z DOWOZÓW?

Zgodnie z deklaracją respondentów powodem jest obawa o finanse i stan gospodarki, a także niska jakość dowożonych posiłków. Przede wszystkim zaś niska temperatura.

Próba wyniosła 201 ankiet.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE grudzień 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 19.01.2021
Aktualizacja: 19.01.2021