Gastel Żurawie: ok. 15 mln zł za hotelową spółkę

Udostępnij artykuł

Gastel Żurawie SA zamierza sprzedać na rzecz Finaxel Enterprises Limited, wszystkie udziały w Gastel Hotele, tj.: 7900 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy o łącznej wartości 3,95 mln zł, co stanowi 99 proc. kapitału zakładowego spółki. Zapłata nastąpi w terminie do 31 grudnia 2010 roku. Ponadto Gastel Hotele jest dłużnikiem Gastel Żurawie SA (łączna kwota zobowiązań wynosi łącznie około 11,41 mln zł). Finaxel Enterprises Limited zobowiązuje się pokryć w terminie do 31 grudnia 2010 roku to zadłużenie. Strony zgodnie ustaliły, iż w przypadku, gdy Gastel Żurawie SA znajdzie nabywcę udziałów w Gastel Hotele za łączną cenę wyższą niż określona w umowie, cypryjska firma odstąpi bez jakichkolwiek roszczeń od umowy.
Gastel Hotele ma siedzibę przy ul. Marywilskiej w Warszawie. Została założona w 2006 roku. Firma pełniła funkcję inwestora zastępczego w inwestycji dotyczącej budowy 70-pokojowego hotelu, z elementami spa w Krynicy Górskiej. Obiekt jest obecnie w stanie surowym. Zarząd Gastel Żurawie podawał w styczniu br., że cena, którą spółka powinna uzyskać ze sprzedaży hotelu to 15-17 mln zł (obecnie łącznie z długiem kwota ta wynosi około 15,4 mln zł).
Finaxel Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) posiada 8226000 akcji serii F na okaziciela spółki Gastel Żurawie SA, co stanowi 7,58 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 8226000 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (7,58 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów).
Gastel Żurawie to spółka powstała w wyniku połączenia EFH Żurawie Wieżowe SA i Gastel SA, które nastąpiło w I kwartale 2010 roku. Warunkiem fuzji była właśnie sprzedaż działalności hotelowej Gastela. Po połączeniu, jest to lider na polskim rynku realizacji sprzętowej inwestycji i logistyki budowlanej.

Opublikowano: 14.04.2010
Aktualizacja: 14.04.2010