GUS: Mniej turystów, mniej udzielonych noclegów

Udostępnij artykuł
W czerwcu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 1,3 mln turystów, którym udzielono 3,6 mln noclegów. W porównaniu z czerwcem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 63,6 proc. i o 61,1 proc. Spadek liczby turystów w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku odnotowano również w lipcu 2020 r.; według szacunków liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 34,7 proc.

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w czerwcu br. w obiektach noclegowych zatrzymało się 1,3 mln turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem, ubiegłego roku, kiedy odnotowano 3,6 mln osób, było ich mniej o 63,6 proc.. Wśród ogółu turystów 93,7 proc. stanowili turyści krajowi (1,2 mln), natomiast 6,3 proc. turyści zagraniczni (0,1 mln). W porównaniu z czerwcem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 57,2 proc. i 88,6 proc.

Z turystycznej bazy noclegowej najchętniej korzystali goście z Niemiec, którzy stanowili 45,3 proc. wszystkich zagranicznych turystów. Liczne były również osoby z Ukrainy (10,9 proc.).

Spadek liczby turystów korzystających z noclegów odnotowano we wszystkich województwach. Największe spadki wystąpiły w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego (o 80,2 proc.) i małopolskiego (o 74,5 proc.), najmniejsze (poniżej 50 proc.) w obiektach położonych w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

W czerwcu br. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie zachodniopomorskim (205,1 tys.), a następnie w województwach pomorskim (190,4 tys.) i małopolskim (133,2 tys.). Najmniej turystów przebywało w obiektach zlokalizowanych w województwie opolskim (14,2 tys.), świętokrzyskim (25,0 tys.) i podlaskim (31,0 tys.). Turyści najchętniej korzystali z noclegów w hotelach (28,4 proc. ogółu).

W turystycznych obiektach noclegowych udzielono w czerwcu 2020 r. 3,6 mln noclegów (o 61,1 proc. mniej niż w czerwcu ub.r. – 9,3 mln noclegów), w tym turystom krajowym – 3,4 mln (o 55,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – 7,6 mln noclegów) oraz zagranicznym – 0,3 mln (o 85,5 proc.mniej niż w czerwcu 2019 r. – 1,8 mln noclegów).

Największy spadek liczby udzielonych noclegów odnotowano na terenie województwa mazowieckiego (o 76,0 proc.), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim (o 44,7 proc.). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 19,8 proc. i w porównaniu z czerwcem 2019 r. był niższy o 24,5 p. proc.

Według szacunków, w lipcu 2020 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało prawie 2,7 mln turystów, w tym 2,4 mln turystów krajowych i 0,3 mln turystów zagranicznych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., liczba turystów ogółem była niższa o 34,7 proc., przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 25,4 proc., a turystów zagranicznych o 68,2 proc.
W lipcu 2020 r. w porównaniu z lipcem 2019 r. odnotowano spadek liczby turystów we wszystkich województwach. Największy spadek wystąpił w województwie mazowieckim (o 58,4 proc.), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim (o 13,5 proc.).

Szacuje się, że w lipcu 2020 r. turystom udzielono 9,0 mln noclegów, tj. o 32,2 proc. mniej niż w lipcu 2019 r. (13,2 mln). Turyści krajowi skorzystali z 8,1 mln noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,8 mln i było to odpowiednio o 25,8 proc. i o 63,3 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.09.2020
Aktualizacja: 17.09.2020