Hilton rozszerza swój program odzysku mydła

Udostępnij artykuł
Hilton rozpoczyna największy program recyklingu mydła w Europie mający na celu zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach oraz pomoc lokalnym społecznościom.

We współpracy z Clean the World, hotele Hilton w Polsce oraz 16 innych europejskich krajach, podejmą wysiłki zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach o ponad 130 ton rocznie równocześnie produkując 1,4 miliona nowych kostek mydła, które przekazane zostaną potrzebującym. Rozszerzenie największego w branży hotelarskiej programu recyklingu mydła realizowanego aktualnie przez Hiltona stanowi znaczący krok w kierunku osiągnięcia celu, jaki postawiła przed sobą marka – odzysku 100 proc. mydła niewykorzystywanego przez gości hotelowych.

Każdego dnia w hotelach na całym świecie wyrzuca się aż 5 milionów częściowo zużytych kostek mydła. W tym samym czasie tysiące ludzi umierają z powodu braku dostępu do podstawowych środków higienicznych. Clean the World znalazło rozwiązanie dla obu tych problemów polegające na recyklingu częściowo zużytego mydła oraz dostarczeniu potrzebującym powstałych dzięki niemu nowych kostek.

Niemal 200 hoteli w całej Europie weźmie udział w programie recyklingu mydła wpierając tym samym markę Hilton na drodze do osiągnięcia celów Travel with Purpose 2030 polegających na zmniejszeniu wpływu marki na środowisko naturalne o połowę (w tym odzysku 100 proc. częściowo zużytego mydła i zmniejszenia ilości odpadów o 50 proc.) oraz na podwojeniu jej inwestycji społecznych. 

Ochrona zasobów naturalnych oraz zachowanie destynacji turystycznych na całym świecie w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń to nasz obowiązek – powiedział Simon Vincent, wiceprezes wykonawczy oraz prezes Hilton EMEA. Rozszerzenie naszego programu recyklingu mydła nie tylko pomoże nam osiągnąć obrane wcześniej cele środowiskowe, lecz również przyczyni się do rozwiązania niezwykle ważnego problemu sanitarnego związanego z brakiem dostępu do czystego mydła i wody, przez który każdego dnia umiera około 3600 dzieci poniżej piątego roku życia.

ŚWIAT HOTELI: październik – listopad 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Wysiłki marki Hilton na rzecz recyklingu mydła w Europie wspierane będą przez centrum recyklingowe Clean the World, które zostało otwarte w zeszłym roku w Amsterdamie. W roku 2020 centrum rozpocznie proces odzysku mydła pochodzącego z hoteli marki Hilton zlokalizowanych na terenie Europy kontynentalnej.

Współpraca z takimi markami jak Hilton pomaga nam dostarczać niezwykle potrzebne środki czystości dzieciom oraz rodzinom potrzebującym pomocy – powiedział Shawn Seipler, założyciel oraz CEO Clean the World. Bardzo cieszymy się z faktu, iż dzięki europejskim hotelom marki Hilton będziemy mogli przybliżyć się jeszcze bardziej do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się chorób związanych z niewystarczającym poziomem higieny.

Nowe europejskie przedsięwzięcie stanowi rozszerzenie realizowanego od dekady i największego w branży hotelarskiej programu recyklingu mydła realizowanego przez markę Hilton. Do dnia dzisiejszego firma przyczyniła się do produkcji 11 milionów nowych kostek mydła – to ilość wystarczająca do umycia aż dwóch miliardów rąk.

Na drodze do realizacji swojego celu środowiskowego, jakim jest zmniejszenie o 50 proc. ilości produkowanych odpadów do roku 2030, Hilton zrezygnował już z plastikowych słomek, wykałaczek koktajlowych oraz mieszadełek we wszystkich swoich hotelach na całym świecie. Kolejnym krokiem przybliżającym markę do osiągnięcia powyższego celu jest kontynuacja zastępowania kosmetyków do higieny osobistej dostępnych w jednorazowych opakowaniach dystrybutorami tychże kosmetyków w większych rozmiarach. Do końca 2020 roku wyposażona w nie będzie większość pokoi hotelowych na całym świecie.

Hilton powołał w tym roku regionalne zespoły, których zadaniem jest poszukiwanie sposobów na zmniejszenie ilości plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku wykorzystywanych w hotelach. Skupiają one liderów z sektora hotelarskiego oraz rozlicznych obszarów biznesowych zarówno w Europie, jak i w Afryce i na Bliskim Wschodzie, którzy testują i adaptują różnorodne przyjazne środowisku alternatywne rozwiązania dla przemysłu hotelarskiego.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 13.12.2019
Aktualizacja: 13.12.2019