Kompasy Vistuli 2023 – trwa przyjmowanie zgłoszeń

Udostępnij artykuł

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula organizuje czwartą edycję konkursu „Kompasy Vistuli”, który wyróżnia absolwentów uczelni. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które odniosły sukces na polu zawodowym związanym z szeroko pojętą gościnnością, w pracy w sektorach takich jak: turystyka, hotelarstwo, HoReCa, branża spotkań czy przemysł czasu wolnego. Redaktor naczelna Świata Hoteli Karolina Stępniak jest członkinią kapituły konkursu.

Kompasy Vistuli 2023

Jak ważne są podróże, spotkania, wspólne, często aktywne, spędzanie czasu, zarówno w wymiarze zawodowym, biznesowym, jak i prywatnym, pokazały miesiące, kiedy organizacja podroży i spotkań była ograniczona. Widzimy również, jak istotną funkcję pełnią nasi absolwenci – menedżerowie, przedsiębiorcy, zarówno ci, którzy stawiają pierwsze kroki w swojej karierze, jak i ci, którzy zajmują kluczowe stanowiska w szeroko pojętej turystyce i gościnności. To oni budują tę ważną, przechodzącą obecnie transformację, branżę. Oni również świadczą o wysokiej jakości kształcenia naszej uczelni i praktycznego przygotowania do zawodu. Są jej najlepszymi ambasadorami. Dlatego chcemy ich wyróżniać – mówi prof. dr hab. Aleksander Ronikier, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Zasady konkursu

W konkursie Kompasy Vistuli organizowanym przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie nagradzane są dokonania zarówno polskich, jak i zagranicznych absolwentów SGTiH. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i uhonorowanie osób, które odniosły sukces na polu zawodowym związanym z szeroko pojętą gościnnością, mają zapał i potencjał, wyróżnia je pełna zaangażowania postawa. Mogą pokazywać innym drogę i być przykładem. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula docenia ludzi, którzy widzą więcej, są spostrzegawczy, kreatywni, mają wizję.

„Kompasy Vistuli” zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Menedżer i Przedsiębiorca.

Inicjatorzy i partnerzy

Inicjatorem konkursu jest Rada Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, w której skład wchodzą̨ przedsiębiorcy z branży turystycznej, HoReCa, eventowej, dziennikarze branżowi, przedstawiciele działów marketingu i HR z korporacji.

Partnerem konkursu jest Polska Izba Turystyki, partnerami kategorii są: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (kategoria Menedżer), MPI Poland Chapter (kategoria Przedsiębiorca).

 SGTiH Vistula stawia na bycie jak najbliżej praktyki, jak najbliżej biznesu. Zakłada innowacyjne, otwarte na światowe trendy podejście do wyzwań w obszarze hospitality, ale także chce tę branżę aktywnie współtworzyć. Dlatego współpracuje z przedstawicielami biznesu i przedstawicieli biznesu – swoich absolwentów wyróżnia. Chcemy także, dzięki takim działaniom i współpracy budować środowisko rozwoju nauki i praktyki w branży hospitality – mówi dr hab. Krzysztof Celuch, prof. SGTiH Vistula, prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Zgłoszenia i rozstrzygnięcie

Konkurs jest otwarty. Kandydaci mogą̨ zgłaszać się sami lub mogą zostać zgłoszeni przez wykładowców, przełożonych, współpracowników oraz innych absolwentów. Konkurs jest skierowany do absolwentów następujących uczelni: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Akademia Finansów i Biznesu Vistula – kierunek Turystyka i Rekreacja, Uczelnia Vistula – kierunek Turystyka i Rekreacja, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna – kierunek Turystyka i Rekreacja.

Kandydatury są przyjmowane do 5 lutego 2023 poprzez formularz.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędą się 30 marca 2023 r. podczas gali „Kompasy Vistuli”, która wpisuje się w Ogólnopolskie Obchody Dnia Przemysłu Spotkań GMID 2023 (Global Meetings Industry Day 2023). Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie oraz studenci międzyuczelnianego koła naukowego turystyki biznesowej „2B”.

ŚWIAT HOTELI – LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Świat Hoteli listopad-grudzień 2022

Źródło: SGTiH

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Autor: Horecanet
Opublikowano: 30.01.2023
Aktualizacja: 30.01.2023