LSI: plany unowocześnienia POSitive Hospitality

Udostępnij artykuł

– Strategia rozwoju spółki i grupy kapitałowej zmierza do umacniania pozycji stabilnego i uznanego producenta oprogramowania. (…) Dotyczy to zarówno unowocześniania obecnych produktów występujących m.in. w grupie POSitive Hospitality (poszerzanie funkcjonalności, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pojawiających się na rynku), jak również rozwijania w sposób ciągły prac nad nowymi produktami, tworzonymi zgodnie z rosnącymi potrzebami rynku oraz obowiązującymi trendami rozwoju. Celem działań jest dążenie do zaspokajania potrzeb coraz bardziej wymagającego klienta poprzez rozszerzanie listy produktów i ich funkcjonalności. Spółka zakłada rozwój wertykalny oraz wzrost sprzedaży produktów poprzez budowę sieci sprzedaży partnerskiej. Docelowy model zakłada sprzedaż głównie poprzez sieć partnerów, zapewniając im niezbędne wsparcie. Spółka dopuszcza bezpośrednią obsługę sprzedaży wyłącznie dla dużych klientów – podano w sprawozdaniu zarządu.

Spółka LSI Software podała skonsolidowane dane finansowe za 2009 r. Firma poinformowała, że po 12 miesiącach 2009 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 18 576 tys. zł (15 371 tys. zł w 2008 r.). Zysk netto wyniósł 805 tys. zł, podczas gdy 2008 rok spółka zamknęła stratą 2,9 mln zł.

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie LSI Software SA jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego i gastronomiczno-hotelarskiego. Grupa LSI Software obsługuje m.in. wszystkie lokale Sphinx, Chłopskie Jadło, Wook, Da Grasso, Dominium, Green Way, North Fish, W biegu cafe oraz Pijalnie Czekolady.

Opublikowano: 05.05.2010
Aktualizacja: 05.05.2010