Mazowieckie: 2,4 proc. mniej gości w hotelach

Udostępnij artykuł

W 2009 r. stopień wykorzystania pokoi w mazowieckich hotelach wyliczono na 50,5 proc. (56,8 proc. w 2008 r.). Natomiast stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 40,3 proc. (45,8 proc. w 2008 r.). Z hoteli w Mazowieckiem w 2009 r. skorzystało 2213901 osób (2268988 w 2008 r.), w tym 774758 turystów zagranicznych (783725 w 2008 r.). Ogółem udzielono 3578415 noclegów (3883260 w 2008 r.), w tym 1402964 turystom zagranicznym (1454234 w 2008 r.). Wynajęto 2526641 pokoi (2704994 w 2008 r.), w tym 1052302 turystom zagranicznym (1131542 w 2008 r.).
Stopień wykorzystania pokoi we wszystkich obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania w województwie mazowieckim wyniósł w 2009 r. 48,6 proc. (55,2 proc. w 2008 r.). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyliczono na 37,5 proc. (42,8 proc. w 2008 r.). Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych wzrosła, w stosunku do 2008 roku, o 2,9 proc., udzielono 2,3 proc. mniej noclegów, wynajęto 5,5 proc. mniej pokoi. Liczba obcokrajowców w mazowieckich obiektach noclegowych spadła o 0,7 proc.

Opublikowano: 18.03.2010
Aktualizacja: 18.03.2010