Można organizować imprezy, ale z ograniczeniami

Udostępnij artykuł
Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przedstawia możliwości organizacji konferencji, kongresów, targów i spotkań od 6 czerwca, dla maksymalnie 150 uczestników.

W Rozporządzeniu z dnia 29 maja, które ukazało się w sobotę, 30 maja, znalazły się postulowane przez branżę zapisy między innymi dotyczące organizacji wydarzeń czy imprez turystycznych.

Od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań pod warunkiem, że ich uczestnicy będą mieli zakryte usta i nos (jeżeli wydarzenie odbywa się w obiekcie zamkniętym). Warunkiem jest także, że zajęta będzie nie więcej niż połowa dostępnych w obiekcie miejsc, w przypadku takich obiektów jak kina czy teatry. Inny zapis mówi o ograniczeniu liczby uczestników wydarzeń – „Możliwe jest organizowanie imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju do maksymalnie 150 osób”. Można również organizować imprezy turystyczne, zachowując limit 150 uczestników.

Kolejny warunek w organizacji targów, wystaw, kongresów, konferencji i spotkań, to zapis iż „w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się będzie nie więcej niż jedna osoba na 4 mkw. powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi”.

Ograniczenie liczby uczestników do 150 osób dotyczy także wydarzeń organizowanych na zewnątrz, przy czym konieczne jest zachowanie 2-metrowego odstępu między nimi, w innym przypadku, uczestnicy spotkania muszą mieć zakryte usta i nos.

Konieczność zakrywania ust i nosa nie dotyczy uczestników wesel czy przyjęć rodzinnych, zarówno w środku, jak i na zewnątrz.

ŚWIAT HOTELI: kwiecień-maj 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Możliwe jest prowadzenie działalności gastronomicznej polegającej na „przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów pod warunkiem, że klienci będą stosowali się do nakazu zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obowiązek zakrycia ust i nosa dotyczy także obsługi. Przepisy te dotyczą także tzw. ogródków.

Jak zaznacza ustawodawca, odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym i wydzielonej strefie gastronomicznej.

Rozporządzenie mówi także o możliwości podróżowania samolotem wypełnionym maksymalnie do 50 proc. dostępnych na pokładzie miejsc. Z lotu nie będą mogły skorzystać osoby, których temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C, które nie złożyły podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego oraz nie przestrzegają obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Ograniczenie korzystanie jedynie z 50 proc. dostępnych miejsc nie dotyczy autokarów – podróżni mogą korzystać ze wszystkich miejsc.

Nadal zamknięte pozostają dyskoteki i kluby.

Źródło: www.meetingplanner.pl

Pełna treść Rozporządzenia
>> prosimy kliknąć, aby się zapoznać <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 01.06.2020
Aktualizacja: 01.06.2020