Orbis gotowy do wznowienia działalności

Udostępnij artykuł
Dzięki strategii realizowanej w ostatnich latach, spółka jest w stanie stawić czoła tej trudnej sytuacji. Pełna mobilizacja naszych pracowników pozwoliła sprawnie dostosować działalność hoteli i szybko wdrożyć decyzje zarządu, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii COVID-19 i ochronę spółki oraz jej pracowników – powiedział Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbis.

Rok 2020 to bezprecedensowy czas, nie tylko dla Grupy Orbis, ale i dla branży hotelarskiej na całym świecie. W pierwszym kwartale odnotowano pierwsze przypadki COVID-19 w Polsce, co zmusiło Grupę do szybkiej reakcji w trosce o bezpieczeństwo pracowników i gości, a także z myślą o ochronie wyników. Wyjątkowe środki zastosowane przez rządy krajów, w których Orbis prowadzi działalność, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii, miały ogromny wpływ na wyniki operacyjne i kondycję finansową wielu firm i przedsiębiorstw, w tym także Grupy Orbis. Branża turystyczna i hotelarska znalazły się wśród tych rodzajów aktywności gospodarczej, które najdotkliwiej odczuły skutki zaistniałej sytuacji.

Zawieszona została działalność praktycznie wszystkich hoteli (poza kilkoma wyjątkami). Pomimo bardzo dobrego początku roku (w styczniu i w lutym wyniki były rekordowe) decyzja ta doprowadziła do spadku przychodów w I kwartale o 22,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największe spadki dotyczyły frekwencji w marcu – o 49,6 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku – podczas, gdy w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku ten sam wskaźnik wzrósł o +2,5 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Ten znaczący spadek odnotowaliśmy w całym regionie, gdzie prowadzimy działalność.

Dzięki strategii realizowanej w ostatnich latach, spółka jest w stanie stawić czoła tej trudnej sytuacji. Pełna mobilizacja naszych pracowników pozwoliła sprawnie dostosować działalność hoteli i szybko wdrożyć decyzje Zarządu, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu epidemii COVID-19 i ochronę Spółki oraz jej pracowników. Zmodyfikowaliśmy nasz model biznesowy oraz strukturę kosztów, poprzez wdrożenie wyjątkowych działań i narzędzi, takich jak plan oszczędnościowy, mechanizm ochrony przepływów pieniężnych czy nowej strategii inwestycyjnej. Skorzystaliśmy też z programów pomocy rządów uruchomionych w poszczególnych krajach i wdrożyliśmy w Spółce formy częściowego zatrudnienia oraz skróconego czasu pracy – mówi Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbis.

W tym wyjątkowo trudnym czasie Orbis rozpoczął integrację z nowym inwestorem strategicznym AccorInvest, który nabył akcje Orbisu w ramach publicznego wezwania, zakończonego 11 marca 2020 r. AccorInvest jest dziś w posiadaniu 100 proc. akcji i zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczął wycofywanie akcji spółki z obrotu giełdowego. Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna strategia przyniesie synergie dla obu spółek – dodaje Gilles Clavie.

Dziś trudniej niż kiedykolwiek przewidzieć przyszłość i przygotować wiarygodne prognozy na nadchodzące miesiące. Nieustannie monitorujemy rozwój zdarzeń, poddając analizie rozmaite scenariusze i odpowiednio dostosowując naszą strategię. Planujemy wykorzystać czas przestoju operacyjnego na przegląd naszych podstawowych założeń i procedur, abyśmy mogli wrócić na rynek jeszcze silniejsi – komentuje Gilles Clavie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 15.05.2020
Aktualizacja: 15.05.2020