OST „Gromada” ma 85 lat

Udostępnij artykuł

Spółdzielczość powstała w Europie w połowie XIX wieku. Pomimo wielu ewolucji jako forma ruchu społeczno – gospodarczego jest ważnym ogniwem w wielu światowych gospodarkach. Tradycje polskiej gospodarki społecznej czyli polskiego ruchu spółdzielczego są ważne i interesujące. W tę tradycję wpisuje się Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”. 

Działalność Spółdzielni „Gromada” w II RP

Gromada rozpoczęła swoją działalność 10 lutego 1937 roku. Tego dnia z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej “Wici”, Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych, Spółdzielczości Rolnej  i Organizacji Rolniczych powołano Spółdzielnię Turystyczno-Wypoczynkową “Gromada”. Gdy Kazimierz Wyszomirski (pierwszy prezes Gromady) podpisał akt założycielski ST-W „Gromada” wierzył, że to pierwsze, chłopskie biuro podróży rozwinie turystykę. Także wypoczynek i kulturę w środowisku wiejskim. Pierwsze biuro „Gromada” mieściło się po sąsiedzku z obecną siedzibą OST „Gromada”, w gmachu Spółdzielni Rolniczych w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11 a.  

Założyciele Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej “Gromada”. chcieli zapewnić możliwość korzystania z taniego wypoczynku i turystyki swoim członkom, głównie mieszkańcom wsi. Myśl zorganizowania Spółdzielni turystycznej przywiózł Kazimierz Wyszomirski z Jugosławii i Czechosłowacji, gdzie przebywał uczestnicząc w pracach Słowiańskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Przy okazji warto przypomnieć, że również od południowych sąsiadów przywiózł Wyszomirski ideę spółdzielni zdrowia. Ją także z powodzeniem rozpowszechnił na polskiej wsi.

Inicjatywy Gromady

Na początku Spółdzielnia prowadziła działalność typowo turystyczną organizując m.in. zwiedzanie w wielu miastach w Polsce zakładów wytwórczych Spółdzielni „Społem”. Do wybuchu II wojny światowej około 100 tys. osób z rodzin wiejskich i działaczy spółdzielczych skorzystało z tej formy usług „Gromady”.

Inną ważną przedwojenną inicjatywą Spółdzielni „Gromada” było zamówienie w państwowych fabrykach w Radomiu i Bydgoszczy bardzo dużej, jak na przedwojenne stosunki, partii 100 tysięcy rowerów o nazwie „GROMADA”. Zarząd „Gromady” latem 1939 roku rozpoczął rozmowy z bydgoską fabryką rowerów, w celu zawarcia umowy na produkcję kolejnych 500 tysięcy rowerów.

Spółdzielnia Turystyczna – Wypoczynkowa „Gromada” organizowała wyjazdy zagraniczne dla polskich rolników których interesowała spółdzielczość wiejska, w tym szczególnie organizacja spółdzielni zdrowia.

Uczestnicy tych wyjazdów mieli możliwość połączenia wypoczynku z nauką i poznawaniem nowoczesnych technik i technologii agrarnych.

W ciągu półtora roku swej działalności, do wybuchu II wojny światowej, ponad 3700 osób dzięki „Gromadzie” mogło zwiedzić Danię, Jugosławię, Bułgarię, Czechosłowację, Finlandię czy Niemcy oraz podnieść swoją wiedzę agrarną.

Założyciele kierowali się przeczuciem, że mają dobry pomysł na działalność gospodarczą, co potwierdziło się w ciągu następnych dziesięcioleci. Stworzono biuro podróży o międzynarodowym standardzie obsługi, które stało się oknem na świat dla obywateli II Rzeczypospolitej.  

Tak dynamiczny rozwój turystyki skłonił ówczesnego prezesa Zarządu Kazimierza Wyszomirskiego wspólnie z prof. Marianem  Rapackim do wysunięcia projekt budowy, lub zakupu morskiego statku turystycznego.  Uchwałą Zarządu „Gromady” z dnia 1 sierpnia 1939 roku zdecydowano o  zakupie w londyńskiej stoczni statku pasażerskiego, który miał nosić imię „GROMADA”. Wybuch wojny nie pozwolił na realizację tej interesującej koncepcji.

Spółdzielnia Gromada po II wojnie światowej

Działalność Spółdzielni „Gromada” po II wojnie światowej została z inicjatywy Kazimierza Wyszomirskiego reaktywowana 4 grudnia 1957 roku. Jako spółdzielnia osób fizycznych i prawnych. Cele spółdzielni jak rozbudzanie i zaspokajanie zapotrzebowania ludności wiejskiej na usługi turystyczne. Także wypoczynkowe oraz podnoszenie kultury, zdrowotności i kwalifikacji zawodowych zapisane zostały w jej statucie. Od pierwszego roku powojennej działalności zainicjowano systematyczną rozbudowę sieci biur turystycznych, a później i hoteli.  

W 1958 roku, rok po reaktywowaniu, zrzeszając kilkadziesiąt organizacji członkowskich „Gromada”, obsłużyła 250 tysięcy osób na wycieczkach krajowych. Umożliwiła też wyjazdy za granicę 1700 osobom.

W 1961 roku Gromada dysponowała oddziałami we wszystkich miastach wojewódzkich i kilkunastoma placówkami powiatowymi. „Gromada”, jako pierwsze biuro podróży w Polsce wprowadziło również turystykę edukacyjną.

Biura w krótkim czasie pozyskały zagranicznych partnerów, a także touroperatorów. Rozpoczęły rozwiniętą współpracę  z krajami otwartymi na turystykę do Polski i Europy. 

Warto również wspomnieć, iż to właśnie Gromada, już od początku lat sześćdziesiątych zaczęła organizować „wczasy pod gruszą” dla mieszkańców dużych miast w gospodarstwach chłopskich. Idea stała się zaczątkiem popularnej obecnie agroturystyki.

W maju 1967 roku podczas Walnego Zjazdu Przedstawicieli podjęto uchwałę         o zmianę nazwy ze Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej na Ogólnokrajową Spółdzielnię Turystyczną.

Obecnie Biura Turystyczne „Gromada” (własne oraz licencyjne) obsługują klientów krajowych i zagranicznych. Oferują organizację wyjazdów weekendowych oraz pobytów wypoczynkowych w kraju i za granicą. Także organizację podróży „incentive”, kompleksową obsługę podróżniczą zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Wszystko z pakietem usług dodatkowych (bilety lotnicze, promowe, autokarowe, kolejowe, pełny zakres ubezpieczeń, usługi wizowe, rezerwacje hotelowe, transfery, wynajem samochodów).

Przez kolejne dziesięciolecia potencjał Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada” ewoluował  i zmieniał się wraz z polską gospodarką. Efektem tych zmian była rozbudowa usług hotelarskich. 

Działalność hotelarska Gromady

Pierwszym hotelem Gromady (oddanym do użytku w dniu 9 września1961r.) był obiekt w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 2 o rozpoznawalnej do dziś, nazwie „Dom Chłopa”. Spółdzielnia świetnie radziła sobie w warunkach częściowo zamkniętej gospodarki bloku państw socjalistycznych. Przyjmowała i obsługiwała gości hotelowych według wysokich, zachodnich standardów.

Następne hotele Gromady powstały w latach 70-tych oraz 80-tych. Były to kolejno hotele w: Zakopanem (1974r.), Łomży (1975r.). Także w,Toruniu (1977r.) czy w Pile (1987r.) oraz przeznaczony na leczenie sanatoryjne rolników obiekt w Busku – Zdroju (1981r.). Lata 70. i 80 to również czas budowy i włączenia do powstającej sieci Gromada dużych ośrodków wypoczynkowych. Chodzi o Międzyzdroje, a także Krynicę-Zdrój.

ŚWIAT HOTELI – LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Tworząc własną sieć hotelową w kolejnych latach Spółdzielnia zakupiła i uruchomiła pod własną marką hotele w Poznaniu (1997r.). Później także w Koszalinie (2001r.) i Radomiu (2001r.). W 2002 roku ukończono budowę drugiego skrzydła Hotelu „Dom Chłopa” w Warszawie.

To, co wyróżnia obiekty Gromady to lokalizacje, połączenie tradycji z nowoczesnością, wysokiej jakości standardu obsługi oraz tradycyjna polska kuchnia. Wszystkie obiekty oferują szeroki wachlarz usług hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych.

Nawiązując do historycznych tradycji i idei przedwojennych spółdzielni zdrowia oraz wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom „Gromada” oferuje wypoczynek połączony z leczeniem w Hotelu Gromada Medical SPA w Busku – Zdroju poprzez funkcjonujący tam Zakład Leczniczy z odnową biologiczną.

100 proc. polskiego kapitału

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” to polska firma ze 100 proc. kapitałem polskim, wywodząca swoje korzenie z polskiej, chłopskiej tradycji.

Na podkreślenie zasługuje fakt, ze zarówno w początkach działalności, jak i później Gromada swój potencjał  budowała stopniowo własną pracą. Także wielkim wysiłkiem swoich członków i oddanych pracowników.

Jesteśmy dumni, że przez te wszystkie lata mogliśmy służyć milionom osób, spełniając ich marzenia o podróżowaniu, poznawaniu najciekawszych zakątków Polski i świata oraz goszcząc ich w naszych obiektach hotelowych i wypoczynkowych. 

Więcej informacji na temat hoteli, ośrodków wypoczynkowych i biur turystycznych można znaleźć na www.gromada.pl.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione

Opublikowano: 10.02.2022
Aktualizacja: 10.02.2022