Prezes zarządu NAT o rozwoju oferty i nowych inwestycjach

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Kierując się potrzebami i prefe­rencjami naszych gości, biorąc pod uwagę atrakcyjność poszcze­gólnych kierun­ków i ob­łoże­nie na­szych hoteli i ośrod­ków, podję­liśmy de­cyzję o stwo­rzeniu nowych miejsc noclegowych w naszym trzy­gwiazdkowym hotelu w Bukowinie Tatrzańskiej – podkreśla w specjalnych komentarzu dla naszej redakcji Lucjan Karasiewicz, prezes zarządu Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, właściciela sieci Hoteli NAT. I dodaje: – Jesteśmy bardzo blisko zwiększenia liczby hoteli w ofer­cie.

Inwestycję w Bukowinie rozpoczę­liśmy niedługo po kategoryzacji hotelu, która miała miejsce w lip­cu 2018 roku. Po niespełna dwóch latach prac, z początkiem sierpnia 2019 roku oddaliśmy do dyspozycji gości zupeł­nie nowe miejsca nocle­go­we.

Ho­tel zo­stał po­więk­szony o nowy budynek, w którym znaj­duje się sześć dwuoso­bowych pokoi oraz trzy rodzinne dwupoziomowe apartamenty. Wyjście naprzeciw potrzebom ro­dzin z dziećmi, jako głównej gru­py docelowej sieci NAT, jest jed­nym z naszych priorytetów. Stąd też pomysł na dwupoziomowe apartamenty wyposażone w aneks kuchenny, umożliwiające połą­czenie niezależnego wypoczynku z możliwością korzystania z zaple­cza hotelowego (kameralnej strefy relaksu czy oferty naszej autorskiej restauracji TaTRadycja). Przygo­towane przez nas miejsca utrzy­mane są w nowoczesnej i komfor­towej aranżacji, nawiązują jednak do podhalańskiej tradycji, posiada­jąc liczne góralskie akcenty. Nie­wątpliwym atutem jest położenie hotelu w pobliżu tak chętnie od­wiedzanych przez gości term.

Rozwój hotelu w Bukowinie to tylko jedna z wielu prowa­dzonych i planowanych przez sieć NAT inwestycji. Obok mo­dernizacji naszych nadmorskich ośrodków, jesteśmy bardzo blisko zwiększenia liczby hoteli w ofer­cie. Jesienią tego roku nasz Ośro­dek Leczniczo-Wypoczynkowy SMREK w Piwnicznej powinien zostać skategoryzowany jako trzygwiazdkowy hotel, zmienia­jąc tym samym nazwę na Hotel NAT*** Piwniczna Zdrój.

Komentarz powstał specjalnie na potrzeby publikacji:
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2019
>kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.09.2019
Aktualizacja: 17.09.2019