Safety Rated Hotel – standard bezpieczeństwa usługi hotelowej – Webinarium 3.07, godz. 10:00

Udostępnij artykuł
[HOT NEWS] Nowy standard ma na celu pomoc w zapewnieniu poziomu bezpieczeństwa – w tym mikrobiologicznego, a także poziomu higieny i obsługi, wymaganego przez klientów obiektów hotelarskich. Podczas najbliższego webinarium zostaną przedstawione możliwości, jakie daje przeprowadzenie audytu według standardu bezpieczeństwa usługi hotelowej.

Ostatnie doświadczenia związane z koronawirusem uświadomiły zarówno właścicielom hoteli, jak i podróżującym w celach służbowych lub prywatnych, jak istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa usługi hotelowej. Bezpieczeństwo, w tym szczególnie mikrobiologiczne obiektów hotelowych stało się ważniejsze niż liczba gwiazdek, które do tej pory świadczyły o ich standardzie. Jest to efekt rosnącej świadomości społecznej na temat potencjalnych zagrożeń zdrowia, a także strachu przed zachorowaniem.

Stopniowe odmrażanie gospodarki i aktywizacja życia społecznego wymaga nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwłaszcza w miejscach publicznych – mówi Tomasz Słupek, prezes DNV GL – Business Assurance. – Biorąc pod uwagę najlepsze praktyki, krajowe regulacje i wytyczne WHO, stworzyliśmy standard, który pomoże hotelom zarządzać szeroko pojętym bezpieczeństwem. Hotel dla gościa jest miejscem wypoczynku i często pracy, a w tym wypadku zaufanie wynikające z poczucia bezpieczeństwa zagwarantowanego przez obiekt jest istotne.

Obszary badane według standardu Safety Rated Hotel

Standard koncentruje się na obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa klientów. Są to:

  • Jakość pokoi i infrastruktura hotelowa
  • Czystość obiektu
  • Kompetencja personelu
  • Jakość dostarczanych mediów

Powyższe elementy opierają się na zaangażowaniu kierownictwa i budowaniu skutecznego systemu zarządzania opartego na ocenie ryzyka.

Przebieg audytu

Audyt bezpieczeństwa na zgodność ze standardem Safety Rated Hotel zostanie przeprowadzony przez audytorów posiadających kwalifikacje w zakresie higieny, bezpieczeństwa, mechanizmów zarządzania, wspieranych przez grono specjalistów. Usługa koncentruje się na ocenie dobrych praktyk, a także infrastruktury, wyposażenia i środowiska, w jakim przebywają goście. Ocenie poddawane są także stosowane procedury, podejście personelu do kwestii bezpieczeństwa gości oraz gotowość obiektu na sytuacje niestandardowe.

Efektem końcowym audytu bezpieczeństwa jest raport z informacją o poziomie spełnienia wymagań standardu i o obszarach wymagających poprawy. Przyznany przez DNV GL certyfikat potwierdzający osiągnięty poziom dojrzałości według Safety Rated Hotel jest oczekiwanym przez klientów niezależnym świadectwem spełnienia przez ośrodek najważniejszych krajowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

Webinarium

3 lipca 2020 b.r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się bezpłatne webinarium na temat nowego standardu bezpieczeństwa usługi hotelowej. Spotkanie poprowadzi Dominiki Lisiewski, doświadczony audytor wiodący i wykładowca DNV GL. Podczas webinarium zostanie m.in. przedstawiona struktura i zakres wymagań standardu oraz możliwości, jakie daje przeprowadzanie audytu według Safety Rated Hotel.

Rejestracja na wydarzenie:
przez stronę internetową -> dnvgl.pl/assurance
lub
bezpośrednio poprzez wysłanie -> formularza zapisu

DNV GL jest jedną z wiodących jednostek certyfikujących na świecie. Pomagamy przedsiębiorstwom zapewnić funkcjonowanie ich organizacji, produktów, ludzi, obiektów i łańcuchów dostaw poprzez certyfikację, weryfikację, ocenę i usługi szkoleniowe. Współpracując z naszymi klientami, tworzymy zrównoważone wyniki biznesowe i budujemy zaufanie interesariuszy we wszystkich gałęziach przemysłu.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 30.06.2020
Aktualizacja: 30.06.2020