Tarcza dla turystyki. Sejm przyjął ustawę

Udostępnij artykuł
Wydłużenie okresu zwolnienia ze składek ZUS, dwa nowe fundusze, obniżenie progów dotyczących przysługującej pomocy, prawo do postojowego dla części grup pracowników – to tylko niektóre z rozwiązań tzw. drugiej tarczy dla turystyki. Sejm poparł część poprawek Senatu i przyjął nowelizację ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.

Mimo negatywnej opinii komisji finansów publicznych przyjął poprawkę Senatu, która zakłada objęciem ustawą także organizatorów turystyki wpisanych do właściwego rejestru po 7 marca br.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, aby uzyskać postojowe i zwolnienie ze składek ZUS trzeba będzie wykazać nie 80 a 75 proc. spadku przychodu z prowadzonej działalności. Poparto także poprawkę przewidującą wydłużenia okresu zwolnienia ze składek do 30 września br.

Jak wskazują nowe przepisy, organizator turystyki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Do niego będzie zobowiązany dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci. Wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego UFG będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty będą pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nowelizacja tworzy również Turystyczny Fundusz Pomocowy, którego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 18.09.2020
Aktualizacja: 18.09.2020