Wyniki ARC: Polacy nie chcą dalszego ograniczania handlu w niedzielę

Udostępnij artykuł
Co trzeci Polak uważa, że każda niedziela powinna być handlowa, a co piąty jest za całkowitym zakazem handlu w niedzielę. Niemal połowa (48 proc.) akceptuje jakąś formę ograniczenia handlu. Spośród osób akceptujących zakaz handlu w niedzielę najwięcej jest zwolenników dwóch niedziel handlowych – wynika z sondażu ARC Rynek i Opinia.

Polacy w sprawie zakazu handlu w niedzielę są podzieleni. Zdecydowanie najmniejszy odsetek z nich preferuje obecne rozwiązanie, czyli jedna handlowa niedziela w miesiącu. Dwukrotnie wyższy odsetek respondentów preferował rozwiązanie z ubiegłego roku. W porównaniu z wynikami z ubiegłego roku istotnie – o 11 p.p. zmalał odsetek osób, którym temat zakazu handlu jest obojętny (z 27 proc. do 16 proc.).

Najwięcej zwolenników całkowitego zniesienia zakazu handlu w niedzielę jest wśród mężczyzn (40 proc.), osób po 45-tym roku życia (40 proc.), mieszkańców największych miast (47 proc.) oraz mieszkańców miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (41 proc. ).

Z kolei najwięcej zwolenników całkowitego zakazu handlu w niedzielę jest wśród mieszkańców mniejszych miast (50 tys. mieszkańców – 199 tys. mieszkańców): 26 proc. Najmniej (10 proc.) osób obojętnych wobec zakazu handlu w niedzielę jest wśród mieszkańców największych miast.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

36 proc. uważa, że każda niedziela powinna być handlowa, 20 proc., że dwie niedziele w miesiącu są optymalne, a 19 proc. że każda niedziela powinna być wolna od handlu.  

8 proc. Polaków przyznaje, że nie wie, w które niedziele można robić zakupy, a 31 proc. wskazuje niewłaściwe odpowiedzi. Prawidłową odpowiedź częściej wskazywały kobiety (65 proc. ) niż mężczyźni (56 proc. ). Stosunkowo najmniejszą wiedzę na ten temat mają osoby najmłodsze, w wieku od 15 do 24 lat.

Polacy w większości wiedzą, w których sklepach mogą zrobić zakupy w niedzielę niehandlową, ale nadal nie ma pewności co do wszystkich rodzajów sklepów. Ciekawy jest wynik dotyczący stacji benzynowych – tylko połowa badanych uważa, że jest możliwość zrobienia tam zakupów w niedzielę.

 Informacja na temat badania

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w dniach 13-17.02.2019 metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na epanel.pl). Próba N=1005, reprezentatywna dla mieszkańców Polski ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 20.02.2019
Aktualizacja: 21.02.2019