WYPEŁNIJ ANKIETĘ – Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w HoReCa

Udostępnij artykuł
Serdecznie zachęcamy do wypełniania ankiety dotyczącej postępowania z żywnością w lokalach gastronomicznych. Wyniki służyć będą do pracy naukowej i są anonimowe. Projekt wspiera Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji, Cateringu.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi Federacja Polskich Banków Żywności (lider), Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”. W związku z tym przygotowano ankietę, do wypełniania której serdecznie zachęcamy.

ANKIETA
>> PROSZĘ KLIKNĄĆ, ABY WYPEŁNIĆ<<

Celem projektu jest wsparcie instytucji publicznych poprzez dostarczenie wiarygodnych danych, utworzenie systemu monitoringu, który pozwoli trafnie ocenić skalę zjawiska oraz proponować adekwatne rozwiązania, w tym także regulacje prawne. Wynikiem projektu będą m. in. działania wdrożeniowe w formie rozwiązań informatycznych oraz procedur przyczyniających się do ograniczenia marnotrawstwa żywności. Wszystkie te działania można określić mianem: Efektywnego Programu Racjonalizacji Strat i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 19.07.2019
Aktualizacja: 19.07.2019