Zielono i funkcjonalnie, czyli projekt terenu wg Kurek Floral Design

Wraz z rozpoczęciem sezonu pojawia się pytanie w jaki sposób zaaranżować teren wokół obiektu. Prace należy rozpocząć od stworzenia konceptu – czym ma być i jak opracować przestrzeń, a następie szczegółowego projektu, według którego wykonana zostanie aranżacja.

Zaczynając od konceptu. W wielu przypadkach naj­ważniejsze jest podkreśle­nie, dopełnienie wizerunku obiek­tu. W innych – tam, gdzie poja­wiają się ograniczenia – umiejętne wypracowanie konsensusu między tym co nam wolno a tym czego oczekujemy. Jednak zawsze warto spojrzeć na cel, nie tylko z punktu widzenia estetyki, jaką dają nam rośliny zielone i kwiaty, ale przede wszystkim funkcjonalności projek­towanej przestrzeni. Tam, gdzie to możliwe, nasi goście chętnie spę­dzają czas na wolnym powietrzu w otoczeniu pięknych, zielonych aranżacji. Czego innego oczekując od tych miejsc przed południem, w południe, wieczorem, a także inaczej postrzegając je wiosną, la­tem i wczesną jesienią…Jak widać mamy do czynienia z wieloma wymiarami, tego wy­dawałoby się dość prozaicznego przedsięwzięcia.

Zadanie wcale łatwe nie jest, ponieważ nasze zielone aranżacje z technicznego punk­tu widzenia przede wszystkim powinny być uniwersalne, trwałe i łatwe w utrzymaniu. A zatem, przygotowania do sezonu na­leży rozpocząć od gruntowne­go zabezpieczenia powierzchni, na której stawiamy nasz ogród. Oprócz walorów estetycznych musi spełniać funkcje praktycz­ne. Powinna być łatwa w utrzy­maniu czystości oraz po prostu bezpieczna, tak dla gości, jak i dla personelu, bowiem zostanie wie­lokrotnie zalana deszczem, wodą i winem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie RH2019banner.png
Jakie rośliny i kwiaty?

Z roślin nieustającą popularnością cieszą się trawy – właściwie tylko od nas zależy wybór odmiany bo­wiem każda sprawdzi się dobrze. Jednoroczne i wieloletnie deli­katnym szumem kłosów, kolo­rem oraz plastyczną formą cieszą zmysły.

Nieustająco już od lat w do­nicach przed hotelami, jak i w klasycznym układzie tarasów pojawia się bukszpan. Nadal do­brze sprawdzają się także po­pularne i tanie pelargonie oraz lawendy.

Ale od paru sezonów, w kolo­rowych letnich ogródkach, poja­wiają się drzewa – szumią młode brzozy, kuszą rajskie jabłuszka, a z donic wręcz wylewają się pną­ce truskawki i pomidorki koktaj­lowe, a także pachną zioła. Coraz chętniej przenosimy do naszych aranżowanych przestrzeni na­miastkę wsi, zapachy dalekich do­mów i ogrodów.

W czym?

Kolejne wyzwanie – najistotniej­sze obok samych roślin – to do­nice, pojemniki, naczynia, skrzy­nie, czyli wszystko to, w czym posadzone przez nas rośliny będą dobrze się prezentowały oraz bujnie rosły przez cały se­zon. Wybór uzależniony jest od stylu, w którym projektujemy cały nasz taras czy ogród. To naj­częściej nimi można dowolnie kształtować i nadawać charakter naszym aranżacjom. W tej mate­rii mamy ogromny wybór i z ła­twością wybierzemy coś speł­niającego nasze oczekiwania, jak i założenia projektu. Dobierając odpowiednie donice z łatwością zaaranżujemy dowolną prze­strzeń tworząc zarówno zacza­rowany, tajemniczy ogród, jak i formalny, nowoczesny taras. Ważne jest natomiast, aby…

Autorką jest Sylwia Kurek
właścicielka marki Kurek Floral Design

Tekst został przygotowany specjalnie dla naszej redakcji
Całą treść publikujemy w naszym czasopiśmie

ŚWIAT HOTELI: kwiecień-maj 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem<

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie SH-04-05-2019-stos.png

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.