ZT Kruszwica pomaga lokalnie – wspiera placówki medyczne i szpitale zakaźne

Udostępnij artykuł
Działając w realiach pandemii, spółka skupia swoje aktywności na trzech priorytetach: zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników, nieprzerwanym zaopatrzeniu rynku w swoje wyroby oraz pomocy lokalnym społecznościom. Wsparcie w różnych formach trafia do szpitali, ośrodków opieki społecznej, domów dziecka, a także organizacji pozarządowych.

W tym wyjątkowym okresie ZT „Kruszwica” S.A ze szczególną odpowiedzialnością traktuje swój obowiązek wobec społeczeństwa wynikający z pozycji firmy dostarczającej podstawowe produkty w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw żywności.

Pierwsze działania dla zabezpieczenia swoich pracowników oraz utrzymania ciągłości produkcji, spółka podjęła już w końcu lutego br. Wprowadzonych zostało szereg rozwiązań prewencyjnych, począwszy od zapewnienia powszechnego dostępu do środków dezynfekcji, wyposażeniu pracowników na stanowiskach szczególnie narażonych na potencjalne zarażenie w środki ochrony osobistej, po zmiany w organizacji pracy poszczególnych działów firmy. Prócz celu bezpośredniego, jakim jest bezpieczeństwo pracowników, działania te mają zapewnić odbiorcom niezakłócony poziom dostaw produktów będących podstawowymi artykułami spożywczymi dla polskich rodzin – olejów i tłuszczów roślinnych. Obecnie we wszystkich zakładach spółki trwa nieprzerwana produkcja odpowiadająca na zwiększony popyt rynkowy.

Prowadząc działalność w krytycznym okresie pandemii spółka pamięta o tych, którzy wymagają wsparcia i pomocy. ZT „Kruszwica” S.A., funkcjonując w ramach grupy Bunge w Polsce, posiada zakłady produkcyjne w województwach: kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Chcąc pomagać w sposób najbardziej skuteczny spółka zdecydowała o skierowaniu swojej pomocy do społeczności lokalnych. Kierunek i zakres tej pomocy został ustalony z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, mającymi bieżące informacje na temat najważniejszych potrzeb w regionach.

SWEETS & COFFEE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY
> link do aktualnego numeru <

Dla każdej lokalizacji wytypowane zostały placówki medyczne i szpitale zakaźne, które uzyskały wsparcie od spółki w formie darowizn produktowych (olej rzepakowy, margaryny, pasty warzywne), a także środków ochrony indywidualnej, jak kombinezony ochronne, czy rękawiczki jednorazowe. Stołówki przyzakładowe otrzymały środki pieniężne w celu przygotowywania i dostarczenia bezpłatnych posiłków przeznaczonych dla personelu lokalnych szpitali, a także organizacji, których członkowie są zaangażowani w pomoc osobom na kwarantannie. Wsparcie produktowe otrzymały także lokalne jednostki pomocy społecznej, w tym domy opieki i domy dziecka. Do tej pory spółka przekazała już kilka ton żywności i 1500 kombinezonów ochronnych.

W obliczu nadchodzącego kryzysu w branży HoReCa ZT „Kruszwica” S.A. stara się wspierać swoich partnerów biznesowych. Spółka zainicjowała kampanię #WspieramLokalneLokale, mającą na celu zachęcanie konsumentów do składania zamówień w ulubionych lokalach z dostawą albo odbiorem osobistym. Tym samym firma chce pomóc restauracjom i cukierniom w obliczu wyzwań, jakie niosą ograniczenia działalności lokali gastronomicznych z powodu zagrożenia epidemicznego.

Przewidując, że obecna trudna sytuacja może się utrzymać jeszcze przez dłuższy czas, ZT „Kruszwica” S.A. pozostaje w bieżącym kontakcie z władzami lokalnymi i regionalnymi jednostkami ochrony zdrowia, aby, w określonym zakresie, utrzymać swoje wsparcie dla nich w dłuższej perspektywie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 06.04.2020
Aktualizacja: 06.04.2020