Badanie PMR: Koronawirus a zmiana zachowań konsumentów w Polsce

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] W 2019 r. wartość rynku wrosła o 6 proc. r/r do ponad 32 mln zł. Dotarcie do Polski epidemii koronawirusa (Covid-19) gwałtownie przerwało dobry okres na rynku, a branża HoReCa m.in. z powodu wprowadzanych przez rząd restrykcji z dnia na dzień znalazła się w zupełnie nowej rzeczywistości.
Wzrost wartości rynku HoReCa przerwany przez Covid-19

Przed dotarciem epidemii koronawirusa do Polski, PMR prognozował około 5 proc. r/r wzrost wartości rynku HoReCa w 2020 r. (przy sztucznym założeniu braku epidemii w Polsce). Rok wcześniej wartość rynku HoReCa wzrosła o 6 proc. r/r, do ponad 32 mln zł. Prognozy rozwoju rynku były dobre.

Nadejście pandemii do Polski zmieniło wszystko. Rząd podjął szereg działań mających na celu ograniczenie rozwoju liczby zachorowań. 14 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego (potem stan epidemii) i ogłoszono szereg restrykcji obejmujących m.in. przywrócenie kontroli granicznych, zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski (z wyjątkami), czy zawieszenie międzynarodowych połączeń lotniczych (później także krajowych) i kolejowych. Z dnia na dzień restauracje, kawiarnie, puby i inne miejsca straciły możliwość przyjmowania gości w lokalu. Działalność placówek gastronomicznych została ograniczona jedynie do możliwości dostarczania jedzenia w dowozie i na wynos.

Obecnie restrykcje są już praktycznie zniesione, a restauracje i inne placówki gastronomiczne mogą przyjmować gości w lokalu (z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego), niemniej jednak w wielu miejscach ruch nie powrócił i jeszcze długo nie powróci do poziomu sprzed epidemii. Przykładem mogą być np. galerie handlowe, które po zniesieniu restrykcji odnotowywały niższą niż wcześniej liczbę klientów, na czym cierpiały także lokale gastronomiczne zlokalizowane w tych miejscach.

Polacy nie zrezygnują z wizyt w lokalach gastronomicznych

Wprowadzone restrykcje odbiły się negatywnie na każdym segmencie na rynku HoReCa. Nie jest jednak pewne, czy nastąpi nawrót epidemii jesienią, a w raz z nią ewentualne przywrócenie części restrykcji. Od tego w dużej mierze zależy przyszłość rynku HoReCa.

Dodatkowo, część osób bez względu na to, czy epidemia i ewentualne restrykcje powrócą, może przez jeszcze długi czas powstrzymywać się od odwiedzania lokali gastronomicznych lub robić to rzadziej. Jak wynika za badania PMR przeprowadzonego w połowie kwietnia na potrzeby raportu ,,Koronawirus a zmiana zachowań konsumentów w Polsce 2020”, 65 proc. badanych odpowiedziało, że do końca 2020 r. planuje zrezygnować całkowicie lub ograniczyć/odłożyć w czasie wizyty w lokalach gastronomicznych. W najmłodszej grupie badanych, tj. w wieku od 18 do 24 lat, odsetek wskazań na całkowitą rezygnację z wizyt w lokalach gastronomicznych do końca 2020 r. był najniższy (18 proc.).

Co istotne, jak wynika z badania PMR, aktywności gastronomiczne należą do tych, które badani raczej odłożą w czasie, niż zrezygnują z nich całkowicie. Bardziej surowo traktowane były natomiast plany dotyczące wizyt do końca tego roku na basenach czy pubach i klubach.

Autorką tekstu jest Justyna Zagórska, starszy analityk  PMR

Tekst powstał na potrzeby:

RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE RAPORT 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 12.08.2020
Aktualizacja: 12.08.2020