Czy Gospodarka Obiegu Zamkniętego zmieni branżę turystyczną w Polsce?

Udostępnij artykuł
W październiku pod patronatem medialnym Horecanet.pl i Świata Hoteli odbyła się konferencja skierowana do branży turystycznej pn. „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”. Wydarzenie było częścią międzynarodowego projektu CIRTOINNO – circular economy tools to support innovation in blue and green tourism business. Jego celem jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z GOZ przez hotele, restauracje i ośrodki spa – z korzyścią dla środowiska i własnego biznesu.
Kierunek – Gospodarka Obiegu Zamkniętego

W opracowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „Mapie drogowej transformacji w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego” – GOZ to system, w którym wartość produktów, materiałów oraz surowców powinna pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Tak spełniają się cele środowiskowe i gospodarcze. GOZ, w wersji idealnej, zakłada zamknięcie obiegu materiałów bez konieczności pobierania nowych surowców. Przejawy zmian w kierunku GOZ widać w inicjatywach odgórnych jak i w oddolnych działaniach przedsiębiorców, szczególnie branż silnie związanych z jakością środowiska naturalnego. Taką branżą jest turystyka. W dzisiejszym świecie zrównoważony rozwój staje się deklarowanych powszechnie celem, a Gospodarka Obiegu Zamkniętego jest drogą aby go osiągnąć. Od 2014 r. przyjęto w 14 państwach członkowskich UE 33 dokumenty dotyczące GOZ. Powstaje coraz więcej stron i platform z przykładami dobrych praktyk GOZ. W krajach unijnych większa jest świadomość i większe zaangażowanie w realizację jej zasad. Podczas międzynarodowych biznesowych targów wnętrz Warsaw Home duński projektant Richard Hutten, stwierdził, że Marki, które nie uwzględnią zasad gospodarki obiegu zamkniętego wypadną z rynku.

Reputacja branży turystycznej

Wobec dążeń do zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego branża turystyczna nie ma najlepszej opinii. Podróżowanie najczęściej niesie za sobą zwiększoną emisją CO2.

Zakwaterowanie, posiłki i cały ruch turystyczny skutkuje zwiększonym zużyciem energii i nadprodukcją odpadów. Turystę najłatwiej częstować z jednorazowych plastikowych naczyń. Rosnąca liczba turystów oznacza obciążenie dla obiektów dziedzictwa kulturowego a nawet ich dewastację. Konferencja projektu CIRTOINNO zaproponowała GOZ jako drogę do zmiany tego wizerunku. W dłuższej perspektywie GOZ wiąże się dla firm z redefinicją produktu i usługi, modelu biznesowego, źródeł uzyskiwania dochodu, łańcucha dostaw itp.

Sposób na GOZ w turystyce

Konferencja była miejscem, w którym spotkali się przedsiębiorcy patrzący uważnie w przyszłość, jak również ludzie otoczenia biznesu mający na uwadze rozwój gospodarczy rozumiany jako zjawisko zrównoważone także w obliczu rozwoju branży turystycznej. Wszyscy razem chcemy być gotowi na wejście gospodarki obiegu zamkniętego – aby z łatwością sprostać wymaganiom i oczekiwaniom rynku i na tym rynku z sukcesem kontynuować działalność zauważył Michał Kwas z Agencji Rozwoju Pomorza, kierownik projektu CIRTOINNO.

Dróg do GOZ jest wiele. Przedstawione podczas wydarzenia dobre praktyki wskazały na rozwiązania inspirowane zasadami GOZ jak REDUCE – ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko np. przez redukcję odpadów, REUSE – powtórne wykorzystanie, RETHINK – zmiana sposobu użytkowania. Prezentowane przykłady firm pozwoliły spojrzeć na praktykę realizacji wielu pomysłów w polskich warunkach. Niektóre rozwiązania GOZ są już znane i stosowane (wymiana ręczników na żądanie, rezygnacja z mini-kosmetyków i wprowadzanie dozowników, zachęcanie gości hotelowych do korzystania z rowerów i eko-transportu. Zmiany w zarządzaniu gastronomią umożliwiają ograniczanie strat i minimalizowanie śmieci. Decydując o wyposażeniu hotelu czy restauracji można poszukać sprzętu z materiałów z recyklingu lub takich które można przetworzyć. Dzisiejszy poziom technologii pozwala zamknąć obieg w firmie. Coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie energii słonecznej, solarów czy fotowoltaiki, systemów do wykorzystania szarej wody do toalet (wody wytwarzanej w czasie procesów takich jak mycie naczyń, pranie itp.). Zrównoważone rozwiązania pozwalają na osiąganie wymiernych korzyści w postaci oszczędności czy uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł energii. Przykładem kierunku GOZ są też inteligentne budynki efektywnie gospodarujące energią i ogrzewaniem.

Turystyka jest takim sektorem, w którym natychmiast, w sposób bezpośredni i oczywisty widzimy rezultaty naszych działań. Jako turyści podejmujemy małe i duże decyzje, których skutki czekają na nas dodane do rachunku ale także w drodze na plażę i podczas spaceru po lesie – podkreśla Michał Kwas.

Projekt CIRTOINNO przyciągnął uwagę Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych, która uznała konferencję za wydarzenie zgodne z celami swojego programu „ONE Planet – Sustainable Tourism Programme.” Temat konferencji jest aktualny i warto już dziś się nim zainteresować.

Dla branży turystycznej GOZ powinien być oczywistym wyborem, aby być przygotowanym ma przyszłość, poprzez wspólną z klientami wszechstronną troskę o środowisko naturalne oraz efektywny i trwały biznes. Już dzisiaj – w oczekiwaniu na pomyślne zmiany w obszarach prawa czy technologii – możemy małymi krokami realizować GOZ, tam gdzie sama zmiana myślenia może przynieść pozytywne efekty. Branża turystyczna może inspirować społeczność lokalną tworząc nową jakość wymiany pomiędzy usługodawcą a klientem i włączając w proces innych uczestników. To sprawi, że działalność w duchu GOZ będzie atrakcyjna, ponieważ przełoży się na poprawę jakości życia– podsumował Michał Kwas

Konferencja „W kierunku GOZ innowacje w turystyce Południowego Bałtyku” została zorganizowana przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach projektu CIRTOINNO – współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk. Na stronie projektu cirtoinno.eu zamieszczane są informacje, które są efektem pracy w międzynarodowym zespole z 4 krajów nadbaltyckich”. Opracowane w ramach projektu narzędzie – pozwala firmom na weryfikację czy i na ile realizowane przez nich działania biznesowe są zgodne z GOZ. TEST dostępny jest na stronie projektu www.cirtoinno.eu/pl/test-goz-w-firmie/ Skorzystanie z narzędzia może być pierwszym krokiem w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 29.10.2019
Aktualizacja: 30.10.2019