Dominik Sołtysik, Orbis: Pandemia ma prze­łożenie na trendy

Udostępnij artykuł
Zmie­nia się podejście do podróżowania i charakter wyjazdów. W ostatnim czasie rozkwit przeżywa turysty­ka krajowa, co również będzie kontynuowane w przyszłości – mówi w komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2021” Dominik Sołtysik, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis.

Ponieważ pandemia COVID-19 ewoluuje, nadal nie jest jasne, jak ukształtuje się nasza branża w najbliższym czasie. W nadcho­dzących miesiącach będziemy stali przed trudnymi wyborami, które wiążą się z kolejnymi zmia­nami, ryzykiem wprowadzenia nowych ograniczeń w działalno­ści hoteli i dostosowaniem się do warunków na rynku. Pomimo wy­zwań i niepewności, w hotelach podejmowane są wszelkie nie­zbędne kroki, aby zapewnić pra­cownikom, jak najlepsze warunki do pracy, a gościom bezpieczny pobyt.

Branża hotelarska przechodzi­ła w ostatnich latach przez wiele kryzysów. Jeszcze nigdy na taką skalę jak dzisiaj, ale z każdego z nich wychodziła silniejsza i bo­gatsza o nowe doświadczenia, dostosowując się do trendów oraz oczekiwań gości. Aby rozwijać działalność musimy i tym razem trzymać rękę na pulsie, wyciągać wnioski z wydarzeń na przestrze­ni ostatnich miesięcy oraz obser­wować zmieniające się trendy. Szukać rozwiązań mających na celu utrzymanie relacji z gośćmi oraz szybką odbudowę biznesu. Np. poprzez dodatkowe wykorzy­stanie przestrzeni hotelowych, oferując nowe serwisy. W hote­lach Grupy Orbis wprowadziliśmy już tego typu projekty, urucha­miając m.in. koncept shadow kit­chen z dostawą do klienta w ho­telu Novotel Warszawa Centrum czy organizując nowoczesne mul­timedialne studia do wydarzeń online i hybrydowych w hotelach z zapleczem konferencyjnym.

ŚWIAT HOTELI – WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Pandemia ma swoje prze­łożenie na trendy w hotelar­stwie. Zdecydowanie lepiej radzą sobie destynacje tu­rystyczne, co jest również widoczne w wynikach osiąganych przez hote­le trójmiejskie w naszej Grupie. Trend podró­żowania jest stały w tej grupie gości, zaś goście biznesowi według szacun­ków wrócą do hoteli znacz­nie później, ze względu na ograniczenia w przemiesz­czaniu się, przejście częściowo na pracę zdalną oraz wprowa­dzane oszczędności. Obecna sytu­acja ma wpływ na kształt branży MICE, a wydarzenia kulturalne, wystawy i konferencje będą mia­ły charakter hybrydowy, tak by ograniczyć duże skupiska ludzi. Pandemia przyczyniła się do przy­spieszenia wprowadzania usług cyfrowych i zdalnych oraz do zmiany doświadczeń gości. Zmie­nia się podejście do podróżowania i charakter wyjazdów. W ostatnim czasie rozkwit przeżywa turysty­ka krajowa, co również będzie kontynuowane w przyszłości – kraje starają się nadrobić brak tu­rystów z zagranicy, zachęcając do lokalnego podróżowania.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 20.10.2021
Aktualizacja: 20.10.2021