Dyrektor Mercure Katowice Centrum o wyjątkowości i strategii hotelu

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Wraz z początkiem września zlokalizowany w samym centrum miasta Mercure Katowice Centrum został otwarty dla gości. Motywem przewodnim hotelu jest wykorzystanie ekologicznych rozwiązań z myślą o lokalnym dziedzictwie. Obiekt został zaprojektowany w myśl filozofii green & clean, a jego fasadę pokrywa największa w mieście ściana z naturalnymi roślinami. – Ludzie są coraz bardziej świadomi zmian środowiskowych, które zachodzą dookoła nich. Większą uwagę przykładają także do podejmowania decyzji na temat podróży – czy to przy wyborze środka transportu czy miejsca, do którego jadą – mówi w ekskluzywnej rozmowie z nami dyrektor hotelu Andrzej Kleeberg.
Przygotowanie hotelu do otwarcia przypadło na wyjątkowy i niespotykany dotychczas czas dla branży hotelarskiej. W jaki sposób ta sytuacja wpłynęła na podejmowanie decyzji i działania związane z uruchomieniem obiektu?

Cała inwestycja zaczęła się jeszcze w połowie 2019 roku. Z uwa­gi na poziom zaawansowania prac i zabezpieczenie finansowe, inwestor – firma UBM Development – zdecydował się kontynu­ować budowę. Natomiast w tym roku, już na późniejszym eta­pie prac, zaburzenie łańcucha dostaw dawało się momentami odczuć. Na szczęście jednak, dzięki zaangażowaniu zespołów zarówno po stronie Accor, jak i inwestora, udało się znaleźć rozwiązanie. Dzięki temu zoptymalizowaliśmy wpływ opóźnień i dotrzymaliśmy terminu otwarcia. Planowaliśmy uruchomienie hotelu na 1 września i tak też się stało.

Jakie są główne zalety hotelu? Jakie są Państwa metody, działania mające na celu wyróżnienie się na katowickim rynku?

Największym atutem Mercure Katowice Centrum są rozwiąza­nia zgodne z filozofią, jaka przyświecała nam przy powstawaniu całego hotelu, czyli green & clean. Najbardziej widocznym tego symbolem jest zielona ściana na fasadzie budynku. Jest to naj­większa tego typu ściana w mieście i zdaje się, że także w Polsce. Do podlewania roślin wykorzystujemy wodę desz­czową, którą zbieramy w podziemnym zbiorniku. Ponadto w hotelu na szeroką skalę ograniczyliśmy wykorzystanie plastiku poprzez m.in. zastosowa­nie kosmetyków w większych opakowaniach wie­lokrotnego użytku. Staramy się ograniczyć zużycie papieru w codziennym wykorzystaniu. Goście mają możliwość zamówienia room serwisu przez aplikację w telefonie. Wszelkie informacje o naszych usługach również zamieszczamy w formie cyfrowej. To tylko niektóre z ekologicznych rozwiązań, jakie z dumą wdrożyliśmy w Mercure Katowice Centrum.

Niewątpliwą zaletą dla naszych gości jest lokaliza­cja w samym centrum Katowic, w odległości 100 m od dworca kolejowego i autobusowego. Nasz hotel sąsiaduje z głównym punktami miasta – Między­narodowym Centrum Kongresowym, Halą widowi­skową „Spodek” czy Muzeum Śląskim. To czyni nas dogodnym miejscem zarówno na pobyty biznesowe, jak i indy­widualne.

Trzecim atutem jest sama filozofia marki Mercure, która czerpie z regionalnego dziedzictwa i lokalności każdej destyna­cji. W naszym przypadku uwidacznia się to przede wszystkim w designie hotelu, który odzwierciedla zarówno przemysłową przeszłość Katowic, jak i kierunek zielonej transformacji. Wła­śnie takim mocnym akcentem jest chociażby wspomniana zielona ściana. Odwołanie do śląskiej tradycji widoczne jest również w ofercie gastronomicznej, dlatego w menu nie mo­gło zabraknąć rolady śląskiej czy kołocza śląskiego. Nasze dania łączymy z winami m.in. od polskich dostawców. Dzięki temu chcemy stać się rozpoznawalnym miejscem na gastronomicznej mapie miasta, do odwiedzenia którego zapraszamy także miesz­kańców Katowic.

Powiedział Pan o kilku rozwiązaniach proekologicznych. Mógłby Pan jeszcze wspomnieć o innych wartych przytoczenia?

Wspominałem już o redukcji zużycia plastiku, to dziś bardzo ważne. W pokojach serwujemy gościom wodę w szklanych bu­telkach, natomiast w kuchni stosujemy dystrybutory z wodą, które są zamontowane na bufecie śniadaniowym czy w punk­tach gastronomicznych. W całym budynku zastosowaliśmy zaawansowany system zarządzania, który pozwala nam kontro­lować i optymalizować zużycie energii. Nie widać go na co dzień, ale umożliwia nam bardzo dokładne monitorowanie wszystkich instalacji i systemów. Dzięki temu jesteśmy w stanie wychwycić miejsca, w których możemy zastosować optymalizację wyko­rzystania energii czy wody lub znaleźć jakiekolwiek nieprawidło­wości. Sprawia to, że mamy możliwość zapobiegać niekontrolo­wanemu marnotrawstwu, z czego jesteśmy dumni.

Czy według Pana filozofia oparta na rozwiązaniach i działaniach proekologicznych wpłynie znacząco na zainteresowanie obiektem przez gości? Czy już to obserwujecie?

W zapytaniach gości czy klientów korporacyjnych, które do nas spływają widzimy zainteresowanie tym, jakie rozwiązania pro­ekologiczne stosujemy. Firmy coraz częściej patrzą na to, jakimi działaniami CSR może pochwalić się ich potencjalny partner, np. hotel, i czy wpisuje się w ich założenia społecznej odpowie­dzialności biznesu. Ta rosnąca świadomość wpływu biznesu, jak i indywidualnego konsumenta na środowisko to ważny trend, którego rosnąca popularność bardzo nas cieszy.

Czyli według Pana działania CSR i dbanie o środowisko są przyszłością hotelarstwa? A może już teraźniejszością?

Tak, myślę, że to już się dzieje, to jest nasza rzeczywistość. Lu­dzie są coraz bardziej świadomi zmian środowiskowych, które zachodzą. Większą uwagę przykładają także do podejmowania decyzji na temat podróży – czy to przy wyborze środka transpor­tu czy miejsca, do którego jadą. Coraz częściej liczy się, czy dana firma lub obiekt stara się minimalizować wpływ na środowisko, czy np. pomaga lokalnym społecznościom. To bardzo ważne, by dbać i promować tak dobre zachowania wśród wszystkich nas oraz inspirować biznes do wprowadzania ekologicznych rozwią­zań, bez względu na branżę czy szerokość geograficzną.

Czy poprzez działania proekologiczne, tworzenie zielonych przestrzeni, chcecie zmienić postrzeganie Katowic jako miasta przemysłowego?

Jak najbardziej. Myślę, że możliwość zrealizowania tego pro­jektu właśnie w Katowicach najlepiej podkreśla oblicze miasta i zmian, jakie w nim zachodzą. Sam jestem pod ogromnym wra­żeniem transformacji, która ma miejsce w Katowicach. Pamię­tam to miasto sprzed 10-15 lat. Ten obraz całkowicie odbiega od tego, co zastałem tu teraz. Katowice stały się bardzo zielo­nym miastem i cieszę się, że taka inwestycja jak nasza, została…

CAŁY WYWIAD PUBLIKUJEMY W
ŚWIAT HOTELI – WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 19.10.2021
Aktualizacja: 19.10.2021