Gheorghe Marian Cristescu o spotkaniu branży turystycznej w Ministerstwie Rozwoju

Komentuje: Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polski Holding Hotelowy
W rozmowach 2 lipca brało udziało ponad 40 osób. Na zaproszenie minister Emilewicz do pozostałych gości dołączyli między innymi przedstawiciele pilotów i przewodników wycieczek, jak również oddolnej inicjatywy ratowania turystyki.

Pierwsza część rozmowy była zdominowana tematem przedłużenia dopłat do wynagrodzeń dla całej branży, która w ostatnim okresie straciła ponad 90 proc. swoich przychodów.

Pomimo prośby Ministerstwa Rozwoju z ostatniego spotkania o dostarczenie konkretnych wyliczeń i analiz w celu podjęcia prac w tej sprawie Pani Premier poinformowała, że na dzień dzisiejszy otrzymała takie dane tylko od segmentu hotelarskiego dostarczone przez Polski Holding Hotelowy i podobne dane dotyczące rynku organizatorów wycieczek od Polskiej Izby Turystycznej. Pozostali przedstawiciele branży turystycznej zobowiązali się do dostarczenia podobnych informacji w najbliższym czasie.

Zwróciłem uwagę na kilka istotnych rozwiązań, które jeżeli będą wprowadzone w życie, powinny stanowić konkretne wsparcie dla hoteli nie tylko podczas kryzysu, ale również jako systemowe rozwiązania na przyszłość.

Jeden z tych tematów to uporządkowanie sprawy opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz abonamentowych. Obecnie hotele mają do czynienia z aż 6 organizacjami pobierających opłaty, ZPAV, SAWP, STOART, ZASP, SFP ZAPA i ZAIKS

Podano przykład hotelu ekonomicznego liczącego 100 pokoi – suma miesięcznych opłat wg obowiązujących tabel to ponad 6 600 zł netto. Warto nadmieniać, że hotele płacą dodatkowo 22,70 zł miesięcznie abonamentu za każdy odbiornik radiowo telewizyjny, czyli dodatkowo 2270 zł za miesiąc. 

Ten postulat został zanotowany i otrzymaliśmy informację od Pana Ministra Mostowego, że w przyszłym tygodniu zorganizuje spotkanie w gronie hotelarzy, aby rozpocząć konkretne prace nad uporządkowaniem tego tematu. Okazuje się, że branża hotelowa nie jest jedyną, która boryka się z tym problemem.

Kolejny powracający temat to ustawa regulująca sytuację Airbnb w Polsce. Uporządkowanie tego istotnego zagadnienia dla polskiej turystyki pomoże nie tylko w zwalczaniu szarej strefy, ale może przynieść między innymi odpowiednie korzyści dla budżetu państwa. Pani Premier Emilewicz zapewniła nas, że niedługo projekt ustawy regulującej funkcjonowanie Airbnb zostanie przekazany do konsultacji wszystkim interesariuszom.

Jeden z palących tematów dla branży hotelowej i nie tylko stanowi odmrożenie obostrzeń dotyczących organizacji konferencji w hotelach. Wskazałem, że temat ograniczający ilość osób w salach konferencyjny blokuje rozwój segmentu MICE w hotelach i zwrócił się z apelem do Pani Premier o wsparcie w rozmowach z GIS-em na temat odmrożenia tego elementu. Otrzymaliśmy zapewnienie, że na takie wsparcie ze strony MR możemy liczyć i mamy nadzieję, że niedługo ten istotny temat będzie już historią.

ŚWIAT HOTELI: kwiecień-maj 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Wróciłem również do tematu promocji Polski poprzez wykorzystywanie certyfikatów bezpieczeństwa POT-u informując, że już ponad 1000 obiektów w całej Polsce ten certyfikat posiada.

Zwróciłem się również z apelem do całej branży, aby zachęcała jak największą liczbę obiektów do zgłoszenia się do tego programu. Dzięki temu możemy wspólnie stworzyć potężne narzędzie marketingowe w walce o uzyskanie jak największej liczby gości nie tylko krajowych, ale również zagranicznych.

Kolejne spotkanie branży w podobnej formie jest zaplanowane za dwa tygodnie, a w międzyczasie będą się odbywać spotkania sektorowe, między innymi dotyczące finansowania, czy uporządkowania opłat audiowizualnych dla hoteli.    

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.