IGHP i Harmony Hotels zacieśniają współpracę

Udostępnij artykuł
Porozumienie o współpracy Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz Fundacji Harmony Hotels zostało podpisane 6 września 2019 roku w Mikołajkach.

Sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Marcin Mączyński oraz prezes Fundacji Harmony Hotels Krzysztof Jędrocha podpisali Porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy znanymi w branży hotelarskiej organizacjami.

– Fundacja Harmony Hotels wspiera polskie hotele niezależne w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku oraz tworzeniu wartości dodanej dla gości hotelowych. We współpracy z silnym partnerem, jakim jest IGHP, dopatrujemy się nie tylko pozytywnych efektów dla naszych hoteli członkowskich, ale również dla całej branży hotelarskiej, w której wspólnie funkcjonujemy – mówi Krzysztof Jędrocha, prezes zarządu Fundacji Harmony Hotels.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2019
>kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem<

IGHP od 2003 roku jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelarskiego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową oraz w Unii Europejskiej. Będąc najbardziej wpływową organizacją w branży, lobbuje na rzecz jej rozwoju, chroni interes hotelarzy, wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu w branży.

– Zawarte porozumienie ma na celu wykorzystanie atrybutów obu organizacji, które współdziałając w wielu istotnych projektach będą mogły jeszcze skuteczniej realizować wyznaczone cele na rzecz rozwoju i kształtowania pozytywnego wizerunku polskiego hotelarstwa – dodaje Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.

Porozumienie to istotny sygnał dla rynku hotelarskiego w Polsce. Odnosi się do szerokorozumianej współpracy w celu rozwoju obu organizacji. IGHP i Fundacja Harmony Hotels będą współpracować m.in. w zakresie prowadzonego procesu sądowego zaskarżającego tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw autorskich i pokrewnych, współdziałania przy tworzeniu nowych regulacji i optymalnych rozwiązań dla branży turystycznej, a także współpracy ze środowiskiem naukowym i administracją państwową.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 11.09.2019
Aktualizacja: 11.09.2019