Jak stworzyć uniwersalny projekt lokali funkcjonujących we franczyzie?

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Franczyza może mieć różne początki – jedni tworzą koncept od razu z takim zamiarem, by był on franczyzą, inni zaczynają od sieci lokali, której z czasem i w obliczu dużego rozrostu, nie są w stanie sami doglądać, jeszcze inni startują z jedną knajpką, która cieszy się takim sukcesem, że otwierają kolejną pod tym samym szyldem, potem następną aż w końcu naturalnym krokiem jest pomyślenie o franczyzie.

Bez względu na to, którą ścieżką dojdzie się do decyzji o byciu franczyzodawcą, pojawia się moment, gdy należy cały koncept odpowiednio skodyfikować, tak by mógł stać się produktem, który da się łatwo powielić.

Na początek trzeba zastanowić się nad zasadniczymi kwestiami:
– Jaką skalę ekspansji planujemy? Czy lokale będą mieścić się tylko w wybranych prestiżowych miejscach i będziemy w pewnym stopniu sprawować nad nimi kontrolę, czy decydujemy się iść w ilość i budować sieć skoncentrowaną na jak największych zasięgach?
– Do kogo będzie skierowana oferta franczyzy? Jak wyobrażamy sobie potencjalnego franczyzobiorcę? Jaki będzie mieć budżet na inwestycję oraz gdzie będzie otwierać lokale (duże miasta/ prowincja)?
– Czy jako franczyzodawca zamierzamy (i w jakim stopniu) partycypować w kosztach?
– Co oferujemy franczyzobiorcy oprócz samej marki (know-how, kontakty, dostawców, szkolenia?)
– Czy lokal będzie pojawiać się zawsze w jednej i tej samej formie czy dopuszczalne są różne formaty (budynek wolnostojący/ food court w centrum handlowym/ pop-up)?
Ważne jest przygotowanie dobrego biznesplanu, by po zliczeniu kosztów, móc oszacować, jakim kapitałem powinien dysponować franczyzobiorca, jeśli chce podjąć się inwestycji.

Obliczenie kosztów związanych z wykonaniem lokalu (bo na aspekcie projektu lokalu i jego wdrożenia się skupimy) jest stosunkowo proste, jeśli określone zostaną dokładnie standardy oraz przygotuje się szczegółowe zestawienie wyposażenia. Z pomocą przychodzi tu branbdbook oraz zawarte w nim informacje.

Brandbook

Brandbook to opracowanie zawierające zbiór wytycznych dla nowopowstających lokali, które określa zarówno aspekty wizualne miejsca, jak i ton komunikacji czy standardy obsługi. W brandbooku znajdziemy również podstawową kalkulację kosztów związanych z inwestycją oraz know-how niezbędny dla implementacji przedsięwzięcia. To kluczowy i niezbędny element każdej franczyzy, dzięki któremu możemy mieć pewność, że wszystkie lokale we franczyzie będą ze sobą spójne, a marka pozostanie rozpoznawalna i nie straci swojej tożsamości, mimo że będzie zarządzana przez niezależne zewnętrzne osoby. To instrument szczególnie istotny w przypadku, gdy lokal ma funkcjonować w różnych formatach sprzedażowych (więcej o tym w dalszej części artykułu).

Dobrze opracowany Brandbook powinien zawierać poniższe rozdziały:
– Wstęp (charakterystyka i specyfika lokali, zasady współpracy franczyzobiorcy z franczyzodawcą, zasady pracy nad projektem i jego wdrożenie, orientacyjny budżet inwestycji)
– Wygląd zewnętrzny (elewacja, sposób umieszczania logo, jego proporcje, materiały;  ogródek – elementy wyposażenia i wizualizacje)
– Wygląd wewnętrzny (krótki opis specyfiki formatu, przykładowa aranżacja 2D, schemat funkcjonalny z określeniem stref oraz trasy konsumenta, określenie kolorystyki, materiałów, zestawienie oświetlenia i elementów wyposażenia, projekt powtarzalnych mebli/ modułów, wizualizacje)

Istotą podręcznika franczyzobiorcy jest przedstawienie wszelkich wytycznych w sposób na tyle szczegółowy, by nie pozostawić pola do własnych interpretacji czy ingerencji w wygląd lokalu podczas realizacji projektu.

Częstym i bardzo dobrze działającym rozwiązaniem jest powierzenie wykonywania projektów wszystkich lokali franczyzowych jednej pracowni architektonicznej – dzięki temu projekt przebiega bardzo sprawnie i ograniczone zostaje ryzyko jakichkolwiek nieścisłości czy rozbieżności między lokalami.

Wymyślenie konceptu oraz wytypowanie kluczowych elementów charakterystycznych

Bez względu na to czy działamy na istniejącej już marce, czy budujemy ją od zera, konieczne jest wytypowanie elementów kluczowych, które stanowić będą o charakterze lokalu. Mogą to być na przykład: kolorystyka, rozpoznawalne kształty/ połączenia, dobór materiałów. W przypadku, gdy planujemy przekształcić we franczyzę działający już lokal, konieczne jest rozpoczęcie pracy od przeprowadzenia audytu.

Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie konceptu pod kątem jego adaptowalności do nowych odsłon. Na przykład: czy zastosowane meble i elementy wyposażenia wnętrza są produkowane na masową skalę i będą dostępne w dużych ilościach; czy wykorzystane rozwiązania autorskie da się powielać i aplikować w różny sposób; czy chcemy by poszczególne lokale czymś się różniły. Najważniejsze jest określenie jasnego kierunku działań.

Przekształcając kultową sieć Tel Aviv Urban Food we franczyzę działamy dwutorowo: z jednej strony staramy się zawsze wykorzystać możliwie dużo z istniejącej tkanki budynku, w miarę możliwości zostawiając oryginalne posadzki i ciekawe detale wnętrza, dzięki czemu obiekty zyskują na autentyczności i są osadzone w kontekście lokalnym. Z drugiej natomiast, uzupełniamy powtarzalnym zestawem elementów, przez co restauracje, mimo swoich subtelnych różnic, w dalszym ciągu są rozpoznawalne jako ta konkretna marka. Na ścianach pojawią się graffiti, nawiązujące do street artowego klimatu dzielnicy Florentin w TelAvivie. Wnętrza będą przytulne, ale niepokorne z akcentami kontrolowanego chaosu i licznymi elementami wyglądającymi, jak żywcem wzięte z ulic izraelskiej stolicy, jak np. bramy garażowe czy znaki.

Tel Aviv Urban Food to znana i rozpoznawalna marka na rynku gastronomicznym, której właściciele przetarli szlaki dla lokali wegetariańskich i stworzyli kultowe już miejsce na kulinarnej mapie Warszawy, w sercu ulicy Poznańskiej. Nowe lokale będą czerpać ze zdobytego doświadczenia, jeśli chodzi o funkcjonalność, a wnętrza w jeszcze większym stopniu podkreślą miejski i uliczny charakter.

Autorką tekstu jest Katarzyna Westrych-Pavy
współwłaścicielka 370studio
Cały artykuł publikujemy w:
NOWOŚCI GASTRONOMICZNE – WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.


Opublikowano: 06.11.2019
Aktualizacja: 06.11.2019