Marta Kustosz podsumowuje pierwszy rok Projekt Menadżer

Udostępnij artykuł
– Projekt Menadżer wystartował w czerwcu 2018 roku. Pierwszy rok za nami. Dla wszystkich tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się ze szczegółami programu, przygotowałam kilka zdań podsumowujących to, nad czym wspólnie z hotelarzami, pracowaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach – mówi Marta Kustosz, właścicielka firmy Praktyka Zmian, organizatorka warsztatów i projektów dla hotelarzy.

Na początek, czym dla mnie jest rozwój osobisty? Rozwój osobisty, to przede wszystkim jedna z najważniejszych dróg do przebycia. Droga od świata zewnętrznego do wewnątrz, aby następnie ponownie zwrócić się ku otoczeniu. Od bycia najlepszym liderem dla samego siebie wszystko się zaczyna. Rozwój to odkrywanie siebie na nowo, odzieranie własnej osobowości z wpływów otoczenia, nabytych przekonań, niewłaściwych wzorców. Autoobserwacja własnych zachowań i refleksja nad ich źródłem, konsekwencjami jakie powodują. To również, docieranie do głęboko osadzonych wartości i swojej własnej misji życiowej, tak aby móc odnaleźć te elementy, które już dzisiaj mogę zacząć realizować na gruncie zawodowym. Narzędzia coachingowe, elementy mentoringu, a także techniki pracy terapeutycznej w zakresie rozwoju osobowości prowadzą nas wprost do wyznaczonych celów. Słowo „coaching” jest szerzej używane już od ponad 200 lat, a w swojej pierwotnej wersji oznaczało działania wspierające „wyniesienie” czyjejś wiedzy i umiejętności na wyższy poziom, najczęściej poprzez konsultacje. Nie chodzi jednak o to, aby proces ubierać w sztywne ramy definicji, ale o to, aby jednoznacznie wyznaczyć cele i realizować je z jak najlepszym skutkiem, biorąc pod uwagę zarówno etap rozwoju zawodowego Uczestnika, jego potrzeby w zakresie doskonalenia konkretnych kompetencji, jak i oczekiwania Pracodawcy, co do wyników końcowych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie RH2019banner.png

Motywacja zespołu, asertywność, delegowanie obowiązków i wyznaczanie celów, kreatywne poszukiwanie nowych rozwiązań, to tematy które najczęściej wyznaczały kierunek i cele w procesie. Praca w aspekcie zarządzania czasem pozwoliła Uczestnikom zidentyfikować elementy wpływające na dezorganizację codziennych obowiązków, nabyć dodatkowe umiejętności planowania, a także zwrócić uwagę i pielęgnować te nawyki, które wspierają skuteczne działanie. Autodiagnoza umiejętności menadżerskich dodatkowo wspiera w trafnym doprecyzowaniu tych obszarów, nad którymi warto pracować. Autodiagnoza własnych przekonań pozwala zidentyfikować stereotypy i ich wpływ na codzienną pracę. Każda z osób zrealizowała swój indywidualny program, z pełną świadomością własnej odpowiedzialności za proces uczenia się.

Najczęściej wymieniane przez Uczestników korzyści, można podzielić na dwie grupy. Wewnętrzne, osobiste, odzwierciedlające odczucia subiektywne, czyli przede wszystkim wzrost motywacji do działania, większa pewność siebie, większa świadomość i wgląd w siebie, samoanaliza, świadomość swoich mocnych stron. Drugą grupę stanowią korzyści zewnętrzne, mające ogromny wpływ na efektywność pracy, są łatwo zauważalne przez otoczenie i jest to m.in. zmiana zachowań i poprawa relacji z innymi, skuteczne działanie w nowych obszarach, nabycie konkretnych umiejętności, a także technik do pracy z zespołami. Wszystko to przekłada się na bezpośrednie korzyści biznesowe, osiągane przez hotel wyniki, a dodatkowo wpływa na poprawę atmosfery w zespole i większą satysfakcję z wykonywanej pracy, co automatycznie podnosi jakość świadczonych usług.

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji. Już we wrześniu!

Marta Kustosz
www.praktykazmian.pl

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione

Opublikowano: 12.07.2019
Aktualizacja: 16.07.2019