Marta Makarewicz, Shiji: Największa zmiana oczekiwań wynika z cyfryzacji

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Ponieważ branża zaczyna się odradzać, pracujemy obecnie nad zapewnie­niem hotelom różnorodnych rozwiązań technicznych, które pomogą im w jak najlep­szym otwar­ciu. W tych wrażli­wych czasach hotele muszą korzystać z techno­logii, aby z powodze­niem ponow­nie otwierać się we wszystkich aspektach – mówi w komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2021” Marta Makarewicz, Sales Manager Poland, Nordics & Baltics Shiji.

Są to na przykład platformy dystrybucyj­ne w celu pozyskania większego popytu, system komunikacji go­ści, aby odpowiadać na pytania przed pobytem i w jego trakcie, płatności zbliżeniowe i wiele in­nych. Shiji Group to firma technolo­giczna, która dostarcza rozwiąza­nia pro­gramowe dla przed­siębiorstw z branży hotelar­skiej, gastro­nomicznej, detalicznej i roz­rywkowej. Działamy w branży hotelarskiej od 1998 roku i obecnie obsługujemy ponad 91 tys. hoteli na całym świecie. Naszą podstawową stra­tegią zawsze było słuchanie ryn­ku i naszych klientów. W naszej firmie serwis i wsparcie zawsze były głównym czynnikiem zarów­no naszej strategii biznesowej, jak i naszego podstawowego DNA.

Powoli wychodzimy z naj­większego kryzysu, jakiego kie­dykolwiek doświadczyła branża hotelarska i nadal nie jest pewne, jak potoczą się sprawy. Widzimy jednak, że istnieje wiele pozytyw­nych aspektów – na przykład po­dróżujący w celach wypoczynko­wych na całym świecie odkrywają na nowo podróże krajowe i istnie­je wiele nowych innowacyjnych produktów, które zaspokajają nowe potrzeby.

Jednym z zaskakujących pro­blemów jest znalezienie pracow­ników do obsługi hoteli, ponieważ wiele osób przeniosło się do no­wych branż. Na wszystkich ryn­kach ważne jest, aby znaleźć od­powiednich pracowników, którzy najlepiej pasują do celów Twojej firmy.

Globalnie największa zmiana oczekiwań wynika z cyfryzacji branży. Więcej technologii zo­stało zastosowanych w aplika­cjach skierowanych do gości, co pozwala na więcej bezdotyko­wych interakcji i samodzielnych doświadczeń, zapewniając jed­nocześnie, że wrażenia gości nie zostały zmniejszone.

Rozwiązania zbliżeniowe, takie jak metody płatności i zamawia­nie z własnego urządzenia mobil­nego, są bardziej niż kiedykolwiek potrzebne, aby zmniejszyć liczbę punktów styku w czasie poby­tu gościa. Bezpieczeństwo gości i prywatność stały się głównym czynnikiem. Hotele muszą stoso­wać technologię, która zapewnia bezpieczeństwo danych swoich gości, zwłaszcza jeśli integrują się z aplikacjami innych firm. Hotele mogą wygodnie dodawać nowe narzędzia do swojego zestawu technologicznego, wiedząc, że ich dane i dane gości pozostaną bez­pieczne.

Shiji zawsze stawiało na pierwszym miejscu łączność i ela­styczność API. Pozwoliło to na­szym szybko wprowadzanym na rynek rozwiązaniom przetrwać dramatyczne zmiany w branży, które zaszły w ostatnim czasie. Niedawno uruchomiliśmy rów­nież naszą flagową platformę Enterprise, stworzoną dla glo­balnych hoteli, aby mogły łatwo zarządzać swoim portfolio obiek­tów z perspektywy globalnej, re­gionalnej lub marki z elastyczno­ścią scentralizowanego systemu. Korzystając z naszego rozległego polskiego zespołu w Katowicach, zaczęliśmy wprowadzać na rynek Property Management System część platformy Enterprise oraz elastyczną architekturę API, aby dopasować ją do naszego istnie­jącego pakietu rozwiązań.

ŚWIAT HOTELI – WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 24.11.2021
Aktualizacja: 24.11.2021