Raport PMR: Odbudowa rynku HoReCa a inflacja

Udostępnij artykuł

W 2021 r. polski rynek HoReCa rozpoczął proces odbudowy po drastycznym spadku wartości w 2020 r. Jak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej PMR, w latach 2022-2027 rynek ten będzie rosnąć, w ujęciu nominalnym, w średnim tempie ponad 8 proc. rocznie. Inflacja jednak spowoduje, że realna dynamika tego sektora będzie znacznie niższa.

wykres PMR

Odbudowa rynku z problemami

W 2021 r. polski rynek HoReCa rozpoczął proces odbudowy po drastycznym spadku wartości o około jedną trzecią w 2020 r. Wartość rynku nie powróciła jednak do poziomu sprzed pandemii. Firma PMR w opublikowanym właśnie raporcie ,,Rynek HoReCa w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027” wskazuje, że proces odbudowy spowolniły restrykcje związane z pandemią oraz powolny powrót części aspektów życia społecznego i ruchu turystycznego. Co więcej, obecnie branża stoi przed kolejnym wyzwaniem – wzrostem cen.

Wzrost cen jest i będzie w nadchodzących latach jednym z kluczowych wyzwań dla rynku HoReCa w Polsce mówi Justyna Zagórska, analityk rynku HoReCa w firmie PMR i autorka raportu. Podwyżki cen żywności skutkują wysoką inflacją konsumencką oraz wysoką inflacją cen usług gastronomicznych. W najbliższym czasie nastąpią dalsze podwyżki cen usług gastronomicznych.

Długofalowo przeważać jednak będą czynniki o pozytywnym wpływie na rynek. Takie jak przyzwyczajenie Polaków do korzystania z usług HoReCa, rosnąca mobilność czy rozwój turystyki. Eksperci PMR prognozują, że w latach 2022-2027 średni roczny wzrost (CAGR) wartości rynku HoReCa wyniesie ponad 8 proc. w ujęciu nominalnym.

Nominalnie będzie to tempo wzrostu wyższe niż w latach 2015-2019, jednak napędzane inflacją, zwłaszcza w latach 2022-2023. Realnie średni wzrost wartości rynku HoReCa w okresie 2022-2027 będzie znacznie niższy – tłumaczy Justyna Zagórska.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE maj – czerwiec 2022
>> kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Presja oszczędzania wśród korzystających z usług HoReCa

Wyniki badania PMR przeprowadzonego na potrzeby raportu w maju 2022 r. na próbie osób korzystających z usług HoReCa pokazują, że już w pierwszej połowie 2022 r. wzrost cen wpływał na zachowania Polaków na rynku gastronomicznym.

Nasze cykliczne badanie pokazuje, że z powodu wzrostu cen ponad połowa Polaków korzystających z usług HoReCa ogranicza wydatki na usługi restauracyjne. Dwie trzecie (66 proc.) takich osób ogranicza wizyty w lokalach gastronomicznych. 63 proc. rzadziej zamawia jedzenie w dowozie lub na wynos – wyjaśnia Justyna Zagórska. Część osób, zamiast wyjścia do restauracji czy zamówienia posiłku w dowozie, wybierze samodzielne jego przygotowanie.

W badaniu PMR 75 proc. Polaków korzystających z usług gastronomicznych zgodziło się również ze stwierdzeniem, że gotując samodzielnie, można zaoszczędzić.

Wysokie koszty utrzymania bolączką restauratorów

PMR na potrzeby raportu przeprowadził także badanie ankietowe wśród przedstawicieli polskich lokali gastronomicznych i firm cateringowych. Dla 42 proc. przedsiębiorców działających na rynku HoReCa głównym problemem w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gastronomicznej są wysokie koszty utrzymania lokalu. W tym koszty opłat za media czy zakupu półproduktów. Inną często wskazywaną barierą są wysokie koszty zatrudnienia pracowników (33 proc. wskazań).

W poprzedniej edycji naszego badania najczęściej wskazywaną barierą w prowadzeniu działalności były restrykcje związane z pandemią (60 proc.). W najnowszym badaniu w nastrojach przedsiębiorców wyróżniają się obawy związane z kosztami prowadzenia działalności mówi Justyna Zagórska.

Informacje o raporcie ,,Rynek HoReCa w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”

Raport zawiera kompleksową analizę rynku HoReCa w Polsce w 2022 r. Dla potrzeb raportu PMR obliczył m.in. wartość rynku i poszczególnych jego segmentów oraz sporządził 5-letnie prognozy jego rozwoju. W celu uzyskania jak największej precyzji informacji, podczas opracowywania raportu połączono dane pochodzące ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Te zostały ze sobą zestawione oraz wzajemnie zweryfikowane za pomocą modelowania ekonometrycznego oraz metodą ekspercką. Na potrzeby raportu PMR m.in. wykonał badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie 956 dorosłych Polaków. Korzystających z usług rynku HoReCa, badanie ankietowe wśród 560 firm działających na rynku, a także przeanalizował działalność i wyniki finansowe ponad 400 firm działających w sektorze.

Więcej informacji o raporcie: ,,Rynek HoReCa w Polsce 2022”.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 11.08.2022
Aktualizacja: 11.08.2022