Władysław Grochowski: Tradycyjne hotelar­stwo już się skończyło

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Uważam, że obecnie każdy musi znaleźć swoje nowe miejsce. Na pewno nie będzie już aż tylu dużych spotkań czy kongresów. Widzimy, że znaczące firmy od­wołują zaplanowane na przyszły rok wydarzenia. Być może obecna sytuacja związana z epidemią jest pretekstem dla nich, aby prze­kształcić dotychczasowe modele biznesowe. Niemniej jednak mu­simy znaleźć inny pomysł na zago­spodarowanie przestrzeni evento­wych w obiektach i mieć wizję jak odrobić straty – komentuje specjalnie do naszego „Rynek Hotelarski w Polsce – Raport 2020” Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche.

Odnosząc się do rynku in­westycyjnego w Polsce, to na pewno w tej chwili nie ma potrzeby, aby powstawały nowe obiekty. Jest nadwyżka w stosunku do liczby gości. Według mnie jedyną szansą na przetrwanie jest szukanie nowych możliwości i sposobów na prowadzenie biznesu. Myślę, że niektórzy hotelarze czy inwe­storzy przesypiają ten czas i za chwilę będzie za późno, aby wrócić na rynek.

W Grupie Arche wychodzimy na plus. Za lipiec tylko jeden hotel miał straty. To Arche Krakowska, który szczególnie nastawiony jest na obsługę gościa biznesowego i organizację konferencji. Mam jednak nadzieję, że to ostatni taki moment.

Z uwagi na to, że nie otrzyma­liśmy żadnej pomocy finansowej od Państwa, jesteśmy zmuszeni to prowadzenia własnych działań, które pozwolą nam na odbicie się. Obecnie na nowo układamy naszą siatkę organizacyjną, tak aby jesz­cze sprawniej zarządzać poszcze­gólnymi obiektami i całą Grupą.

Wszystkie rozpoczęte przez nas inwestycje kontynuujemy: Gdańsk, Piłę, Wrocław. Chcemy stać się centrami, które będą integrowały i miały wpływ na społeczność lo­kalną.

Myślę, że przyszłość będzie na­leżała do podmiotów, które będą odważnie podejmować decyzje w obecnej sytuacji. Musimy się po­godzić z tym, że już nic do starego nie wróci i trzeba się przystosować do nowej rzeczywistości.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 06.10.2020
Aktualizacja: 08.10.2020