76 proc. Polaków zwraca uwagę na produkty w opakowaniu eko

Projekt Ekobarometr to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennej życia.
Plastic free set with cotton bag, glass jar, green leaves and recycled tableware top view. Zero waste, eco friendly concept. Flat lay.

Wśród najpopularniejszych form ekologicznej promocji najczęściej wskazywano na zmianę opakowania produktu (76 proc.) oraz wykorzystanie ikon/symboli ekologicznych (72 proc.). W drugiej kolejności wymieniano stosowanie nazw BIO / EKO – z taką formą promocji spotkało się przeszło 60 proc. badanych.

Według respondentów rolnictwo, hodowla zwierząt i uprawa roślin najczęściej wykorzystują komunikowanie elementów ekologii (40 proc.). Wysoki wynik może być tłumaczony rosnącym trendem na żywność organiczną, niemodyfikowaną.

Drugą pozycję w eko-rankingu branż zajęły napoje i woda (37 proc. wskazań), a trzecie miejsce przypadło branży beauty (32 proc.), związanej z produkcją i usługami kosmetycznymi.

Na tak wysokie wskazania dla wymienionych branż istotny wpływ mogą mieć  skojarzenia konsumentów związane z coraz bardziej powszechnym stosowaniem nowych, bardziej ekologicznych opakowań, symboli i ikon ekologicznych oraz używaniem oznaczeń EKO i BIO, wynikających po części z konieczności spełniania standardów i wymogów prawnych, a po części z działań czysto marketingowych i promocyjnych.

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-9.03.2020 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI). W ramach badania przeprowadzono 847 ankiet z użytkownikami SW Panel. Projekt będzie miał charakter cykliczny, realizacja kolejnej fali planowana jest na przełom czerwca i lipca 2020 r.

SWEETS & COFFEE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY
> link do aktualnego numeru <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.