Andrzej Szymczyk, IHG: Kontynuujemy podpisywanie nowych umów i otwieranie kolejnych hoteli

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Ostatnie 18 miesięcy było trudnym okresem dla branży hotelowej, niemniej jednak skupiamy się na naszym dalszym rozwoju i realizu­jemy plany dotyczące poprawy sytu­acji na każdym rynku, na którym działa IHG Hotels & Resorts – pisze w swoim komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2021” Andrzej Szymczyk, Development Director, Poland & Eastern Europe IHG Hotels & Resorts.

Sy­tuacja w Polsce zależy od rodza­ju hotelu i jego lokalizacji. Przy­kładem może być Kraków, który w normalnych warunkach cieszy się dużą popularnością wśród gości zagranicznych, obecnie odwiedza znacząco mniej osób. Z drugiej jed­nak strony, popyt krajowy, który stanowi dużą część naszej dzia­łalności, pokazał swoją odporność w miastach takich jak np. Gdańsk, Warszawa czy Dąbrowa Górnicza.

Nadal uważamy, że pełna po­prawa sytuacji w sektorze hote­lowym zajmie trochę czasu. Jed­nakże wierzymy w działania, które przedsięwzięliśmy, aby chronić i wspierać właścicieli obiektów oraz by generować popyt w na­szych hotelach. Kontynuujemy podpisywanie nowych umów o współpracy i otwieranie nowych hoteli, co pokazuje, że nasi inwe­storzy i partnerzy mają zaufanie do IHG Hotels & Re­sorts i branży hotelowej. Zaled­wie kilka tygodni temu ogłosili­śmy wprowadzenie marki Holiday Inn Resort do Szklarskiej Poręby. Obecnie w naszym kraju działa 15 hoteli pod markami IHG, wlicza­jąc ostatnio otwarte Crowne Pla­za i Holiday Inn Express the Hub w Warszawie. Następne 23 pro­jekty mają podpisane umowy i są w trakcie przygotować do otwarć w najbliższych latach.

Dodaliśmy również dwie wyjątkowe marki do naszego portfolio: voco i Stay­bridge Suites. Pierwsza z nich to najszybciej rozwijająca się marka w historii IHG. Przyciąga uwa­gę wielu właścicieli zaintereso­waną zmianą dzisiejszych hoteli lub budynków o innej funkcji na świetne hotele z segmentu life­style upscale lub upper upscale. Będąc marką dającą duże moż­liwości dopasowania do danego projektu. Pozwala na generowa­nie popytu wśród dzisiejszych podróżujących, zarówno w mia­stach, kurortach czy jako hotel przedłużonego pobytu. Druga z marek do doskonałe rozwiązanie dla rosnącego rynku resi for rent, dzięki której można wykorzystać sprawdzoną siłę systemów IHG i programu lojalnościowego IHG Rewards.

W IHG Hotels & Resorts, zawsze dyskutujemy wszelkie możliwe plusy i minusy lokalizacji, projektu, generatorów popytu itd. Chcemy być pewni, że nasze hotele będą…

CAŁY KOMENTARZ PUBLIKUJEMY
W OGÓLNODOSTĘPNYM SPECJALNYM WYDANIU
RYNEK HOTELARSKI W POLSCE – RAPORT 2021
>> KLIKNIJ, ABY DOKOŃCZYĆ LEKTURĘ <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 04.10.2021
Aktualizacja: 04.10.2021