Daniel Łukaszewicz, Dobry Hotel: Pomnażać co przeżyłem i czego doświadczyłem

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Daniel Łukaszewicz z Dobrym Hotelem związany jest od sierpnia 2011 roku. Dwa lata temu zdecydował się rozstać z firmą, lecz nie na długo. Wrócił po półrocznej przerwie, choć już na inne stanowisko. Aktualnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego Grupą, posiadającą w portfolio 15 hoteli. W rozmowie z nami opowiedział o aktualnych celach, wpływie pandemii na strategię, działania i zespół, wyzwaniach, gościnności oraz co, obok rodziny, jest dla niego najważniejsze.
Fot.: Karolina Jóźwiak, www.fotogenetycznie.pl
Karolina Stępniak: Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, Ty jednak wszedłeś. Skąd decyzja o powrocie do Dobrego Hotelu?

Daniel Łukaszewicz: Do Dobrego Hotelu wróciłem na zupełnie inne stanowisko. Na nowych warunkach, a zatem nie do końca było to wejście do tej samej rzeki. Uważam, że rozwój kariery zawodowej to rów­nież wyciąganie wniosków i czerpanie z doświadczenia zawo­dowego. Cieszę się, że mogę to robić w miejscu, które doskonale znam, w którym zawsze bardzo dobrze mi się pracowało.

Dzisiaj doceniam to w sposób szczególny, bo w tych trud­nych czasach dla branży hotelarskiej, łatwiej zarządzać zespo­łem i obiektami, które zna się od podstaw.

KS: Jakie zatem zadania i cele czekały na Ciebie na początku? Co było dla Ciebie kluczowe w kontekście funkcjonowania hoteli w ramach Grupy?

DL: Moim priorytetem było i nadal jest budowa najwyższej kultury organizacyjnej oraz komunikacyjnej z pracownikami. Założe­niem było poznanie członków zespołu, ułożenie komunikacji między hotelami oraz stworzenie struktury, która pozwoli na sprawne porozumiewanie się z pracownikami, niezależnie od stanowiska i miejsca pracy. Moje plany cyklicznych spotkań z dyrektorami poszczególnych hoteli, w dużej mierze zweryfiko­wała pandemia i ograniczenia w przemieszczaniu się oraz spo­tkaniach. Jeszcze długa droga przed nami, bo w okresie pande­mii firma znacznie się powiększyła i doszło sporo nowych osób, ale jesteśmy na właściwej drodze.

Następnie postawiłem na działania, których zawsze chciałem dokonać. Przede wszystkim zależało mi na wdrożeniu central­nego PMS dla wszystkich hoteli, co pozwoli na zbudowanie cen­tralnego działu rezerwacji. Dodatkowo chcę wykonać przynaj­mniej dwa kroki do przodu w ramach Revenue Management’u. Dzięki temu wprowadzimy nasz system zarządzania cenami na zdecydowanie wyższy poziom, łatwiejszy do zarządzania przy tak sporej już grupie hoteli. W dziale Revenue ciężko pracują teraz dwie osoby – Weronika i Grzegorz, ale w przyszłym roku dołączy do nich jeszcze jedna. Podjęliśmy także działania, które ujednolicają kwestie bezpieczeństwa – zarówno w obszarze in­frastruktury hotelowej, jak i bezpieczeństwa pracowników oraz naszych gości.

KS: Powiedziałeś, że pandemia uniemożliwiła Ci indywidualne spotkania z dyrektorami, jednak na pewno miałeś możliwość porozmawiania z nimi w inny sposób. Powiedz, jak wpłynęło to na Twoją wizję i podejście do budowania struktur w firmie?

DL: Na początku pandemii spotykaliśmy się online co tydzień ze wszyst­kimi dyrektorami, ale były to raczej odprawy „wojenne”. Nie udało nam się zrobić indywidualnych spotkań z dyrektorami, ale w czasie, gdy było już to możliwe, zorganizowaliśmy spotkanie w szerszym gronie, w nieco innej formule niż dotychczas. Wcześniej takie zjaz­dy miały charakter bardziej oficjalny, podczas których omawialiśmy wyniki, wskazywaliśmy to, co wartościowe w zarządzaniu i to, co należy zmienić. Obecnie wprowadziliśmy formułę kilkudniowego wydarzenia, o charakterze roboczo-integracyjnym, w luźniej atmos­ferze, opartego na rozmowach, wymianie doświadczeń i wrażeń. Pozwala nam to na wyciągnięcie wartościowych wniosków oraz na ich podstawie wdrożenie celnych działań w naszych hotelach.

KS: Wspominałeś, że zbudowaliście nową strukturę Grupy. Jak obecnie wygląda?

DL: Obecnie nasza struktura wygląda tak, że… Pełną treść rozmowy publikujemy w aktualnym wydaniu ŚWIAT HOTELI – czasopismo hotelarzy. Prosimy kliknąć, aby się zapoznać.

Rozmawiała Karolina Stępniak

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 30.12.2021
Aktualizacja: 30.12.2021