IGHP, Harmony Polish Hotels, Polski Holding Hotelowy, Sztab Kryzysowy przy Ministerstwie Rozwoju

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, sytuacja hoteli uległa drastycznemu pogorszeniu. Wiele obiektów zdecydowało się na zawieszenie działalności. Te, które działają reorganizują prace swoich działów. Pojawiają się pytania dotyczące zobowiązań publicznoprawnych.

Po wczorajszej telekonferencji, pozwalamy sobie przedstawić, trwające właśnie uzgodnienia, w których uczestniczymy:
• Związek Banków Polskich pracuje nad zawieszeniem spłat rat kredytowych i leasingowych
• Ministerstwo Finansów pracuje nad zwolnieniem hoteli z płatności tzw. „podatku minimalnego”
• Ministerstwo Rozwoju pracuje nad tzw. pakietem osłonowym dla przedsiębiorstw (dotyczącym ZUS, VAT, CIT i PIT, kredytów obrotowych). Czekamy na propozycje w dniu jutrzejszym
• Poszczególni Prezydenci, Burmistrzowie i Wójt Gminy przychylają się do próśb o czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości – należy złożyć odpowiedni wniosek
• Przypominamy hotelarzom, że w przypadku zaprzestania działalności poprzez ogłoszenie tzw. „postojowego” mogą skorzystać z możliwości wystąpienia z indywidualnym wnioskiem o pokrycie chociaż części wynagrodzenia z GFP, uzasadniając siłą wyższą
• ‼APELUJEMY, by w terminie płatności składać ewentualne wnioski o umorzenie czy też odroczenie zobowiązań podatkowych, ZUS, rat kredytowych, rat leasingowych itp. PROSZĘ NIE DOPUSZCZAĆ DO SYTUACJI ZADŁUŻEŃ.
• UE dedykowała duże środki pomocowe dla Polski z podkreśleniem trudnej sytuacji w turystyce.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.