Maciej Malski nowym dyrektorem w POT

Udostępnij artykuł
Do zamiejscowego oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej w Wieliczce, który odpowiada za obsługę i promocję Bonu Turystycznego, dołączył Maciej Malski. Objął stanowisko dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych i promocji Polskiego Bonu Turystycznego.

Maciej Malski wywodzi się ze środowiska organizacji pożytku publicznego o charakterze społecznym i edukacyjnym. Przez 15 lat był związany ze Stowarzyszeniem „Siemacha”, gdzie pełnił m.in. funkcje koordynatora ds. pozyskiwania funduszy i promocji placówek statutowych oraz specjalisty ds. fundraisingu masowego. Zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego zarządu tej organizacji oraz dyrektora biura ds. Partnerów i Działalności Gospodarczej, zarządzał również działalnością sportowo – rekreacyjną w Małopolsce prowadząc wielofunkcyjne obiekty sportowo – rekreacyjne. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje również funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Maciej Malski specjalizuje się w działaniach z zakresu m.in. public relations, doradztwa, zarządzania instytucjami i projektami, public affairs, mediacji biznesowych, organizacji wydarzeń i pracy z liderami. W siedzibie POT w Wieliczce jako dyrektor ds. administracyjno – organizacyjnych i promocji będzie koordynował zadania związane z promocją Bonu Turystycznego wśród beneficjentów i przedsiębiorców. Będzie także odpowiedzialny za budowanie wizerunku wielickiego biura, które jest obecnie główną jednostką kontrolującą wdrażanie programu wsparcia polskich rodzin i firm z sektora turystyki.

RYNEK HOTELARSKI W POLSCE RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób uprawnionych do otrzymania Bonu Turystycznego poznało zasady funkcjonowania programu i skorzystało z możliwości wypoczynku, a do tego potrzebna jest szeroka promocja tego rozwiązania m.in. poprzez kampanie informacyjne i bieżącą komunikację. Naszym celem jest także zachęcanie przedsiębiorców do rejestracji w systemie i oferowania usług turystycznych dla rodzin z dziećmi, dlatego będziemy koncentrować się na projektach skierowanych do tej grupy odbiorców mówi Maciej Malski, dyrektor w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kandydatura Macieja Malskiego została wyłoniona w wyniku otwartej rekrutacji prowadzonej na małopolskim rynku pracy. Polska Organizacja Turystyczna zapowiada już kolejne zatrudnienia.

Dzięki utworzeniu nowej jednostki administracyjnej w Wieliczce możemy nie tylko zintensyfikować działania związane z wdrażaniem Bonu Turystycznego, ale także wspierać lokalny rynek pracy. W naszym oddziale planujemy zatrudnić łącznie 50 osób. Chcemy umożliwić rozwój zawodowy w strukturach ważnej instytucji państwowej najlepszym specjalistom, którzy ze względu na miejsce zamieszkania poza Warszawą do tej pory nie mieli takiej szansy. Nieprzypadkowo wybraliśmy do tego celu Małopolskę, czyli jeden z najbardziej turystycznych regionów w krajumówi Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Biuro w Wieliczce uruchomione w sierpniu tego roku, od 3 września wykonuje obowiązki wyszczególnione w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Oddział przede wszystkim nadzoruje, czy podmioty z branży turystycznej, które dołączyły do programu poprzez rejestrację w systemie ZUS, prowadzą swoją działalność prawidłowo. Ponadto na bieżąco przyjmuje i rozpatruje wnioski oraz uwagi zgłaszane przez beneficjentów bonu turystycznego.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 21.09.2020
Aktualizacja: 21.09.2020