Marta Kustosz o komunikacji w zespole

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS] Jest obecna wszędzie, od niej zaczyna się budowanie zespołu i to ona odgrywa główną rolę na każdym etapie rozwoju grupy, decydując o jakości pracy i efektach. Charakter komunikacji w organizacji jest najprostszym sposobem do znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonuje zespół i jak prowadzi go lider.

Zespół hotelu, konkretny departament, czy grupa osób odpowiedzialnych za sprzedaż w poszczególnych obiektach sieci, to drużyny po¬wstające w ramach działu, organizacji, czy korporacji. Każdy zespół ma swój własny, silnie wiążący element. Mogą to być wspólne do osiągnięcia cele, zadania, a czasami charakter pełnionej roli i zakres obowiązków. Osoby zatrudnione w dziale sprzedaży, reprezentując różne obiekty w sieci, połączeni wspólnym celem i zadaniami, stanowią jednocześnie nierozerwalną część zespołu hotelowego. Jeśli potraktujemy każdą grupę, zespół, jako organizm tworzący spójną całość, stanowiącą więcej niż suma jego poszczególnych części, możemy z łatwością zauważyć, że nie sposób jest znaleźć jednej definicji, czy kompletu zasad, decydujących o sukcesie i efektywności każdego połączenia zupełnie różnych osób.

Każdy członek wnosi do zespołu swoje własne indywidualne cechy, umiejętności i kompetencje. Zdanie to pojawiało się już kilkakrotnie w tekstach poświęconych przywództwie. Każda z tych osób zaprezentuje swoje walory inaczej, w zależności od tego z kim współpracuje i jakie osoby ją otaczają, w jakim środowisku się znajduje. Zupełnie naturalnym jest, że ten sam człowiek, w konkretnym miejscu pracy, może poprzestać na podstawowym realizowaniu zadań, a u kolejnego pracodawcy okazać się źródłem kreatywnych pomysłów i zaangażowania. Tak, wszystko zależy. Mechanizmy, które o tym decydują powstają w bezpośredniej korelacji ze środowiskiem wewnętrznym w firmie, okolicznościami zewnętrznymi, jak również wypływają wprost od członków zespołu. Od motywacji, nastawienia i priorytetów każdego z osobna. W tym kontekście, zespół działa podobnie jak rodzi¬na. Występuje hierarchia władzy, z jej indywidualnym charakterem. Współoddziaływanie i współwystępowanie konkretnych zachowań w sytuacjach trudnych może wiele powiedzieć, o tym jakie procesy dominują w kompetencji, czy wprost ze sprawowanej funkcji. Naturalnym jest również to, że atmosfera współpracy i tego jak sprawnie i rzetelnie działa zespół, jest pochodną nawyków, schematów i przekonań osoby stojącej na czele grupy. Tego jak wpływa na innych, a przede wszystkim na ile umiejętnie potrafi dostrzec osobisty potencjał każdej osoby w zespole, wydobyć go na powierzchnię i stworzyć optymalne warunki do wzrostu. Jaki ma styl komunikacji.

Ocena zespołu i komunikacja

Jest kilka podstawowych aspektów, których wnikliwa obserwacja może nam pomóc w obiektywnym ocenieniu kondycji konkretnego działu. Struktura, na którą składają się m.in. role poszczególnych członków zespołu (formalne i nieformalne), występowanie lub nie, przymierzy czy koalicji po¬między osobami w ramach grupy, charakter granic z uwzględnieniem ich elastyczności i otwartości (zbyt sztywne, zamknięte, uniemożliwiają efektywną komunikację i współdziałanie pomiędzy departamentami), itd. Najważniejszym z nich jest komunikacja. To ona stanowi podstawę, a zarazem jest odzwierciedleniem prawidłowości wzajemnych oddziaływań, interakcji tej konkretnej grupie, jak ona funkcjonuje. Nawet jeśli partnerstwo i współpraca stanowią najważniejsze wartości w organizacji, zawsze obecny jest element władzy. Może wy-pływać z autorytetu osobistego…

Autorką jest Marta Kustosz
coach rozwoju zawodowego właścicielka Praktyka Zmian

Cały tekst publikujemy w:
ŚWIAT HOTELI: kwiecień-maj 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 08.07.2020
Aktualizacja: 08.07.2020