Nowe warsztaty Marty Kustosz dla liderów i menadżerów

Udostępnij artykuł
Doszliśmy do momentu w historii, w którym wysoka samoocena, zawsze będąca ważną potrzebą psychiczną, stała się również istotna potrzebą ekonomiczną – cechą niezbędną do adaptacji do coraz bardziej złożonego, pełnego wyzwań i konkurencji świata – Nathaniel Branden.
Warsztaty dla liderów i menadżerów zespołów, osób piastujących samodzielne stanowiska.

Cel: Warsztaty doskonalące umiejętności intrapersonalne, ukierunkowane są na pracę nad wewnętrznym dialogiem, wzmacnianiem zaufania do siebie, a także pogłębienia wiedzy na temat indywidualnych czynników motywacyjnych. Budowaniem odpowiedzialności i samoświadomości za efekty realizowanych zadań. Uczestnicy na nowo zdefiniują swoje mocne strony, poszerzą własną perspektywę w spojrzeniu na wykonywane na co dzień działania.

Korzyści:
  • Wzrost odpowiedzialności za działania, uzyskiwanie efekty; większa pewność siebie.
  • Samoświadomość własnych postaw i zachowań oraz ich wpływu na otoczenie.
  • Lepsze relacje z innymi.
  • Zdefiniowanie indywidualnych elementów wpływających na motywację.
  • Wiedza na temat metod skutecznego zarządzania sobą, planowania, wyznaczania celów i ich skutecznej realizacji.
Więcej informacji
>>proszę kliknąć, aby się zapoznać<<

Serdecznie zapraszam do udział!
Marta Kustosz

Czas trwania: 2 dni po 6 godzin

Miejsce: Warszawa

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 sierpnia 2019

Kontakt: marta@praktykazmian.pl

Wyłącznym Partnerem przedsięwzięcia jest BROG B2B wydawca czasopisma Świat Hoteli, portalu Horecanet.pl i organizator Forum Profit Hotel.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.07.2019
Aktualizacja: 22.07.2019