PMR: Odbudowa rynku HoReCa zajmie kilka lat

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS] W wyniku pandemii COVID-19, wartość rynku HoReCa w Polsce zmalała w 2020 roku o ponad 32 proc. w stosunku do dobrego dla branży roku 2019. Prognozy PMR pokazują, że rynek odbuduje się w pełni dopiero za kilka lat – piszą Justyna Zagórska, Senior Analyst i Magdalena Filip, Senior Retail Analyst z PMR w specjalnym materiale przygotowanym na potrzeby publikacji Rynek Dostawców HoReCa – RAPORT 2022.

PMR odbudowa HoReCa

Gastronomia hotelowa ucierpiała najbardziej

Rynek HoReCa w Polsce przez wiele lat pozostawał na ścieżce silnego wzrostu. Rok 2020 – w efekcie pandemii COVID-19 – przerwał passę rokrocznych wzrostów. Rynek zanotował spadek w ujęciu rocznym o 32,1 proc., wynika z raportu „Rynek HoReCa w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”, cyklicznej publikacji PMR.

Negatywne skutki najsilniej odczuł segment gastronomii hotelowej – istotnie uzależniony od ruchu turystycznego. W segmencie restauracyjnym najbardziej ucierpiały lokale opierające swoją działalność na przyjmowaniu gości w lokalu, których oferta nie jest przystosowana do sprzedaży w dowozie czy na wynos – bary alkoholowe, kawiarnie, a wśród restauracji – restauracje premium. Z kolei na rynku cateringu relatywnie dobrze poradził sobie catering dietetyczny.

Według danych PMR, w latach 2015-2019 średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) dla rynku HoReCa w Polsce wyniosła 8,3 proc. Modele prognostyczne PMR pokazują, że wartość rynku w najbliższych latach będzie systematycznie rosła. Przy założeniu braku tzw. lockdownów i wstrzymania działalności placówek gastronomicznych), jednak powrót do wartości z 2019 r. będzie możliwy dopiero około 2024 r.

Wzrost zakażeń to mniej wizyt w lokalach gastronomicznych

Od momentu pojawienia się pandemii koronawirusa w Polsce, jej przebieg oraz związane z nią restrykcje w działalności społecznej i gospodarczej, są najważniejszym czynnikiem wpływającym na wartość rynku HoReCa. Zakaz przyjmowania gości w lokalach, limity liczby przyjmowanych gości, brak wyjazdów biznesowych i ruchu turystycznego czy ogólna mniejsza mobilność społeczeństwa. Wszystko to wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie branży.

Skłonność Polaków do odwiedzania lokali gastronomicznych powiązana jest z sytuacją epidemiczną w kraju. W badaniu przeprowadzonym przez PMR na początku listopada 2021 r. – w okresie kiedy liczba zakażeń koronowirusem zaczęła przekraczać 10 tys. przypadków dziennie, zapytaliśmy Polaków o wpływ tego wzrostu na odwiedzanie przez nich lokali gastronomicznych. Ponad połowa Polaków (52 proc.) w zgodziła się ze stwierdzeniem, że ’’obecny wzrost zakażeń zniechęca ich do wizyt w lokalach gastronomicznych”.

Ceny odstraszają Polaków

Rosnące ceny m.in. surowców, ceny energii elektrycznej czy żywności. Wzrost kosztów związanych z prowadzeniem działalności, jak i chęć odrobienia strat po pandemii napędzają wzrosty cen na rynku HoReCa.

Wzrost cen ma dwojaki wpływ na rynek. Z jednej strony zwiększa jego wartość nominalną. Z drugiej ogranicza siłę nabywczą konsumentów. Tym samym może wywołać spadek samego popytu, rzadsze korzystanie. Nawet całkowitą rezygnację z tychże usług, co w konsekwencji może zmniejszyć wartość tego rynku.

Wyniki badania PMR przeprowadzonego w listopadzie 2021 r. są w tej kwestii są niepokojące. Okazuje się, że ponad połowa (59 proc.) Polaków ogranicza wizyty w lokalach gastronomicznych i/lub zamawianie w dowozie/na wynos z powodu wzrostu cen. Jedynie 14 proc. badanych tego nie robi.

Nota metodologiczna:

Przedstawione w artykule dane dotyczące zachowań konsumenckich pochodzą z autorskiego badania PMR. Przeprowadzonego w dniach 2-5 listopada 2021 r. na temat trendów na rynku HoReCa na reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu udział wzięło 1 024 dorosłych Polaków. Więcej informacji o aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku gastronomii hotelowej, restauracyjnym i cateringu, w kolejnej edycji raportu PMR.„Rynek HoReCa w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

Tekst powstał na potrzeby
Rynek Dostawców HoReCa – RAPORT 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 16.03.2022
Aktualizacja: 17.03.2022