Rachunkowość zarządcza. Potrzebne narzędzie w hotelu

Udostępnij artykuł

 

 

Zakładam, że każdy właściciel hotelu posiada jakieś raporty i prowadzi własne analizy dotyczące prowadzenia działalności. Jednak nie może porównać ich wynikami innych hoteli ani parametrami uznawanymi za prawidłowe w branży. Hotelarz powinien postawić sobie pytania: Czy wiem, jak ocenić efekty osiągane w ramach poszczególnych działalności? Czy wiem, jak ocenić rezultaty na tle rynku, na którym działam?

Postaram się przedstawić przedmiotowe zagadnienie, poprzez obraz. Idziemy do banku po kredyt na rozwój. Analityk zadaje parę pytań do biznes planu. Myślimy o sprzedaży obiektu albo włączeniu hotelu do sieci hotelowej i musimy podać kilka podstawowych wskaźników i parametrów charakteryzujących nasz potencjał ekonomiczny, w tym GOP (Gross operating profit). Czy wiemy jak to GOP policzyć, jeśli nasz plan kont nie ma nic wspólnego z USALI? Na wszystkie te pytania będzie zdecydowanie łatwiej odpowiedzieć, jeśli będzie spełniony jeden warunek – wdrożymy w hotelu rachunkowość zarządczą i Uniform System of Accounts for the Lodging Industry. Narzędzia znane od dawna, systematycznie rozwijane i stosowane przez znane międzynarodowe sieci hotelowe, ale przydatne również dla hoteli niezależnych i działających samodzielnie. Na początku oznacza to spory wysiłek i może wydawać się mocno skomplikowane, ale warto.

Rachunkowość zarządcza – z czym to się je?
Nieco sucha, ale bardzo trafna definicja rachunkowości zarządczej brzmi tak: Jest to proces identyfikacji, pomiaru, analizy, przygotowywania i prezentowania informacji, wykorzystywanych przez zarządzających do planowania, oceny i kontroli oraz mający na celu stworzenie możliwości rozliczania osiąganych wyników według ośrodków odpowiedzialności (tzw. profit centres w hotelu).

Rachunkowość zarządcza nie tylko analizuje i ocenia to co jest dziś, ale wybiega w przyszłość, po to by tę przyszłość aktywnie kształtować i realizować plany długoterminowe.

Podstawowe zadania rachunkowości zarządczej w hotelarstwie:
– Zasadniczym zadaniem rachunkowości zarządczej i wszystkich narzędzi, którymi dysponuje jest wsparcie i optymalizacja procesu podejmowania decyzji poprzez dostarczenie obiektywnej wiedzy do ich podjęcia.
– Obejmuje zasady i wzory przygotowywania różnorodnych raportów operacyjnych i finansowych. Raporty przygotowywane są regularnie oraz w zależności od potrzeb decyzyjnych. Obejmują zarówno cały hotel, jak i pojedyncze działalności. Chodzi przede wszystkim o to, aby zarządzający uzyskiwali w odpowiednim momencie właściwe dane we właściwej formie, odpowiadającej danej sytuacji decyzyjnej.
– W zakresie ewidencji opiera się na Uniform System of Accounts for the Lodging Industry USALI, który zawiera wzorce klasyfikacji przychodów i kosztów w podziale na działalności operacyjne, koszty niepodzielone oraz koszty i opłaty stałe. Wyróżnienie grupy kosztów operacyjnych, bezpośrednio związanych ze świadczeniem poszczególnych usług pozwala na ustalenie wyniku każdej działalności, określenie wyniku operacyjnego brutto GOP i prowadzenie kontroli według szczebli odpowiedzialności w hotelu. W ten sposób wiadomo kogo i za co można rozliczać, jak liczyć wynik noclegów, gastronomii, analizować oddzielnie koszty niepodzielone by stwierdzić czy ich poziom jest adekwatny do działalności prowadzonej w hotelu.
-Rachunkowość zarządcza wraz z systemem ewidencji i raportów opartym na USALI umożliwia stały monitoring wyników hotelu na różnych poziomach (aż do najdrobniejszego detalu przy wsparciu i wykorzystaniu odpowiednich systemów informatycznych recepcyjnych, gastronomicznych, magazynowych), co zapewnia wzmocnienie kontroli i poprawę efektywności.
– Zawiera metodologię analizowania danych oraz techniki i narzędzia służące do planowania i prognozowania.
– W obszarze zainteresowania rachunkowości zarządczej jest również ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych i metodologia budowania biznes planów.
– Obejmuje szereg technik przydatnych do analizy i kształtowania przychodów w głównych działalnościach (Revenue Management, analiza rynku).

Zakres bardzo obszerny, ale jednocześnie niezwykle przydatny w codziennym i strategicznym zarządzaniu. Nie taki diabeł straszny. Narzędzia rachunkowości zarządczej są bardzo praktyczne i stanowią realne wsparcie zarządzania hotelem.

Autorem tekstu jest dr Marta Kuniszyk,
dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych i rozwoju w Port-Hotel

Cały artykuł dostępny jest w październikowym wydaniu Świata Hoteli

Wersja elektroniczna

Prenumerata

Opublikowano: 30.10.2013
Aktualizacja: 30.10.2013