Restauracje odnotowały wzrost zaufania konsumentów w czasie pandemii

Udostępnij artykuł

Międzynarodowe badanie panelowe wykazało, że innowacje w sektorze gastronomicznym, będące następstwem pandemii, zwiększyły zaufanie konsumentów do firm cateringowych i restauracji. Technologia przejrzystości, oparta na systemach blockchain, znajduje się na szczycie listy najwyżej ocenianych innowacji, mających na celu zwiększenie zaufania konsumentów do branży spożywczej. W całym sektorze rolno-spożywczym rolnictwo nadal znajduje się na szczycie pod względem poziomu zaufania.

Restauracje zaufanie
Restauracje zaufanie

Badanie panelowe zostało przeprowadzona w sześciu krajach (Finlandia, Hiszpania, Izrael, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). W ramach europejskiego projektu „Increasing consumer trust and support for the food supply chain and for food companies” finansowanego przez EIT Food. W projekcie uczestniczą badacze z Wydziału Zarządzania i Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Restauracje poprawiły swoje wyniki zaufania

W czasie pandemii gastronomia była jednym z sektorów, który w największym stopniu dotknęły skutki obostrzeń związanych z COVID-19. Głównym wpływ miał narodowy lockdown oraz nakładane ograniczenia. Przyjęcie przez sektor rolno-spożywczy innowacyjnych rozwiązań, takich jak wydawanie dań na wynos, dostarczanie dań i produktów prosto do domów konsumentów. A także sprzedawanie żywności na targach, pozwoliły wielu podmiotom uniknąć kryzysu. Jak wynika z ankiety dotyczącej zaufania do sektora rolno-spożywczego, wysiłki te zostały pozytywnie ocenione przez konsumentów.

Konieczność jest matką wynalazku i z pewnością widzieliśmy to w przypadku sektora gastronomicznego w czasie pandemii. W ciągu ostatniego roku firmy cateringowe podjęły dodatkowe działania. Chciały dostarczyć konsumentom produkty w sposób bezpieczny, co zostało bardzo docenione przez konsumentów – stwierdza lider projektu, prof. Richard Bennett z Uniwersytetu w Reading.

Rozbicie wyników pokazuje, że polskie firmy cateringowe i restauracje poprawiły swoje wyniki zaufania z 4,09/7 w 2020 roku do 4,39/7 w roku 2021 roku. Wśród deklarowanych wartości, które w największym stopniu wpływają na zaufanie konsumentów do podmiotów tego sektora, wymieniana jest otwartość. W zakresie informowania o użytych w daniach produktach. W szczególności w kontekście ich pochodzenia, a także ustalanie sprawiedliwych cen, uwzględniających warunki na rynku.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE listopad 2021
>> kliknij i zapoznaj się z pełnym wydaniem <<

Innowacyjne rozwiązania zwiększające zaufanie konsumentów

We wszystkich sześciu krajach najpopularniejszym z czterech proponowanych rozwiązań okazała się technologia oparta na blockchain, która weryfikuje identyfikowalność produktów spożywczych. Technologia ta pozwala konsumentom mieć pewność, że informacje związane z identyfikowalnością produktu są dokładne. To zwiększa zaufanie do produktu i systemu żywnościowego. Wśród polskich konsumentów najpopularniejszą inicjatywą okazało się zapewnienie, że na każdym etapie łańcucha dostaw żywności, użyte zostały produkty o pochodzeniu lokalnym. Pochodzące od lokalnych producentów, rolników i przetwórców.

Potwierdza to wcześniejsze wyniki badań polskich konsumentów, przeprowadzone na potrzeby projektu. W badaniu fokusowym, przeprowadzonym na początku pandemii, konsumenci kładli ogromny nacisk na lokalność produktów. Zarówno w odniesieniu do towarów sprzedawanych na targach, jak i produktów dostępnych na sklepowych półkach – mówi stwierdza dr hab. Mikołaj Lewicki, kierownik projektu i pracownik Wydziału Socjologii UW.

Konsumenci lubią wiedzieć skąd pochodzą składniki dań

Dużą popularnością w kontekście sektora gastronomicznego cieszył się pomysł dostarczania w menu oraz na stronach internetowych informacji o tym, skąd pochodzą użyte produkty i składniki dań. Proponowane rozwiązanie opiera się na wprowadzeniu smart-kodów. Konsumenci mogliby skanować za pomocą swoich telefonów, uzyskując więcej informacji o pochodzeniu produktu. Inną popularną inicjatywą okazało się nagradzanie lojalności konsumentów, poprzez kierowanie do nich specjalnych ofert, uwzględniających ich preferencje.

Wśród inicjatyw, które w największym stopniu wpłynęłyby na zaufanie konsumentów do rolników w kontekście dbałości o dobrostan zwierząt. Najczęściej wskazywaną okazało się korzystanie z usług certyfikowanego, niezależnego organu kontrolnego w celu zapewnienia wysokich standardów dobrostanu zwierząt. Z drugiej strony konsumenci docenili inicjatywę dostarczania jasnych informacji o środkach produkcji wykorzystywanych w gospodarstwie. Np. pasza dla zwierząt, nawozy itp., a także ich pochodzeniu. Popularnością cieszył się również pomysł aplikacji pozwalającej skanować etykiety zawierające informacje dotyczące poszczególnych gospodarstw, w kontekście zachowania standardu dobrostanu zwierząt.

Nasze badanie wykazało, że konsumenci generalnie popierają tego typu inicjatywy. Najwyżej ocenioną innowacją była ta, która zwiększa przejrzystość systemu żywnościowego. Dzięki technologii blockchain, co dodatkowo podkreśla, że w dzisiejszych czasach konsumenci bardzo dbają o drogę, jaką przebywa ich żywność, zanim trafi na ich talerze. A także – czy jest produkowana w sposób zrównoważony, uwzględniający standardy – podsumował dr Grzegorz Botwina, kierownik projektu i pracownik na Wydziale Zarządzania UW.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione

Opublikowano: 08.02.2022
Aktualizacja: 08.02.2022