Senat przekłada prace nad ustawą pomocową dla turystyki

Udostępnij artykuł
14 sierpnia Sejm przyjął bez poprawek poselski projekt ustawy dotyczącej pomocy dla branży turystycznej. Projekt zakłada powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, Funduszu Pomocowego, zwolnienie ze składek ZUS, świadczenia postojowe. W poniedziałek dokument trafił pod obrady komisji senackiej.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (fot. K. Czerwińska, Kancelaria Senatu)

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności po zapoznaniu się z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przerwała prace nad nią do następnego posiedzenia Senatu, planowanego na 10 września. Wniosek taki złożyli senatorowie Wojciech Piecha i Adam Szejnfeld. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło do ustawy 23 poprawki o charakterze konstytucyjnym, legislacyjnym i redakcyjnym. Siedem zmian doprecyzowujących zaproponował także senator Wojciech Piecha.

Za przesunięciem obrad nad ustawą była także oddolna inicjatywa ratowania turystyki, by zyskać czas rozmowy dotyczące poprawek. Potrzebę powrotu do dialogu z Ministerstwem Rozwoju w kwestii tej ustawy podkreśla także Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Przedstawiciele obu inicjatyw byli obecni na obradach komisji senackiej.

ŚWIAT HOTELI czerwiec-lipiec 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 18.08.2020
Aktualizacja: 18.08.2020