Tomasz Bursztynowicz, Nosalowy Dwór: Sukces osiągną dostawcy stawiający na jakość

Udostępnij artykuł
Zdecydowanie uważamy, że w najbliższym czasie dostawcy postawią na bardziej spersonalizowane ofer­ty. W ślad za modą na ekologię i zdrowe odżywianie pójdzie trend na eko firmę. W ten sposób będą chcieli pokazać, że kierują się war­tościami, korzystając np. z odna­wialnych źródeł energii czy pro­dukując wyposażenie z recyklingu – komentuje na potrzeby publikacji RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2019 Tomasz Bursztynowicz, dyrektor pionu hotelowego Nosalowy Dwór Resort & SPA.

Z pewnością pozyskają w ten spo­sób grono zwolenników popierają­cych kwestie ochrony środowiska.

Ponadto zdecydowanie roz­winie się strefa zakupów online, głównie ze względu na coraz gorszą sytuację na rynku pracy. Coraz więcej dostawców sta­wia na rozbudowane programy, w których nie tylko mamy moż­liwość zamawiania, ale również raportowania, budżetowania i analizowania według własnych potrzeb.

Rynek hotelarski w Polsce nie­ustannie rośnie, co powoduje na­turalny przyrost dostawców. Naszym zdaniem sukces osią­gną głównie firmy stawiające na jakość. Naród się bogaci, a prefe­rencje rosną. Goście są coraz bardziej wymagający i szukają hoteli, które stawiają na pro­dukty premium, również w kwe­stii wyposażenia. Z pewnością no­woczesne techno­logie coraz bardziej wkraczać będą za próg hoteli (nie tylko tych siecio­wych), gdyż takie trendy narzuca młode pokolenie.

ŚWIAT HOTELI
LUTY-MARZEC 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

W doborze odpowiedniego do­stawcy stawiamy zawsze na pro­fesjonalizm. Istotnym czynnikiem jest sam opiekun handlowy. Za­wsze zwracamy uwagę na znajo­mość oferty, konkurencyjność, ale przede wszystkim liczy się wysoka jakość. Oferta musi się również wyróżniać na tle pozostałych. Zde­cydowanym atutem jest możli­wość zamówień online oraz szybka realizacja, jak również zabezpieczenie odpowiednich ilości magazy­nowych oraz serwis i gwa­rancja. Pomi­mo ciągle ro­snącej konku­rencji, od wielu lat stawiamy na sprawdzonych do­stawców i rzadko podejmu­jemy decyzję o ich zmianie, głównie ze względu na wypracowane raba­ty oraz wzajemne zaufanie.

Rzetelny dostawca to taki, któ­ry stawia na profesjonalizm, lo­jalność i jest zawsze o krok przed konkurencją. Mamy to szczęście współpracować z takimi dostaw­cami i wzajemnie się cenimy.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 20.03.2019
Aktualizacja: 20.03.2019