Wrocław: Na terenie dawnej piekarni Mamut powstanie hotel i akademik

Wrocławski kompleks dawnej piekarni Mamut zamieni się w miejsce tętniące życiem. W postindustrialnych obiektach powstanie akademik, ale inwestor chce zrealizować również hotel. Generalnym wykonawcą jest Erbud.

W dniu 17 lutego firma Erbud zawarła dwie umowy na roboty budowlane i generalne wykonawstwo. Pierwsza, podpisana ze spółką BC Wrocław Sienkiewicza Hotel, opiewająca na blisko 70 mln zł obejmuje budowę hotelu. Druga – na ponad 167 mln zł ze spółką BC Wrocław Sienkiewicza – dotyczy realizacji Domu Studenckiego Base Camp.

RYNEK DOSTAWCÓW HORECA W POLSCE – RAPORT 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Na podstawie Umowy Emitent został zobowiązany do wykonania inwestycji obejmującej: Budowę budynku zamieszkania zbiorowego – hotelu z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. H. Sienkiewicza 18-22. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 22 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni po wydaniu Polecenia Rozpoczęcia Prac – czytamy w pierwszym raporcie giełdowym spółki Erbud.

Na podstawie Umowy Emitent został zobowiązany do wykonania inwestycji obejmującej: Remont z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków dawnej piekarni “Mamut” dla potrzeb budynku zamieszkania zbiorowego – domu studenckiego z usługami, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni po wydaniu Polecenia Rozpoczęcia Prac – podała spółka w drugim komunikacie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.