Dominik Sołtysik o sytuacji na rynku hotelowym

Udostępnij artykuł

[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2022] W ostatnim czasie nastroje konsumentów znacząco się po­prawiły, a poziom obłożenia w ho­telach powraca do satysfakcjonu­jących poziomów. Z optymizmem patrzę na przyszłość branży hote­larskiej i turystycznej, choć coraz trudniej ją prognozować głównie ze względu na widmo powrotu pandemii, wojnę na Ukrainie, nie­pewność gospodarczą, presję pła­cową oraz wzrost kosztów, przede wszystkim cen żywności, gazu i energii elektrycznej – mówi w komentarzu do naszego specjalnego wydania „Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2022” Dominik Sołtysik, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis.

Dominik Sołtysik Orbis

Pomimo wyzwań i niepewności, w hotele podejmują wszelkie nie­zbędne kroki, aby zapewnić Pra­cownikom jak najlepsze warunki do pracy, a Gościom bezpieczny i pełen doświadczeń pobyt.

Turystyka krajowa w Polsce przeżywa rozkwit, co również po­winno być kontynuowane w przy­szłości. W polskich hotelach ro­śnie frekwencja. Wyniki zarówno hoteli miejskich (biznesowych), jak i turystycznych są naprawdę zadowalające. Choć lepiej radzą sobie destynacje turystyczne, co jest również widoczne w wyni­kach osiąganych przez hotele naszej Grupie. Wyniki naszych hoteli w dużych miastach, szcze­gólnie w Warszawie, w ostatnich miesiącach wracają do poziomów z 2019 r. w związku z powraca­jącym klientem indywidualnym, biznesowym i turystycznym oraz organizacją wydarzeń muzycz­nych czy sportowych. Polska nadal pozostaje jednym z pożądanych miejsc do inwestowania w sektorze hotelarskim, jednak przyjmuje się ostrożne podejście ze względu na uwarunkowania gospodarcze i do­datkowe koszty.

Co robić?

Aby rozwijać działalność, musi­my trzymać rękę na pulsie, wycią­gać wnioski z wydarzeń na prze­strzeni ostatnich miesięcy oraz obserwować zmieniające się tren­dy. Szukać rozwiązań mających na celu utrzymanie relacji z gośćmi oraz szybką odbudowę biznesu, np. poprzez dodatkowe wykorzy­stanie przestrzeni hotelowych. Goście chcą mieć dzisiaj szybki i ła­twy dostęp do informacji, dlatego ważne jest, aby hotele zapewniały im zarówno cyfrową, jak i fizyczną wygodę. Hotele muszą skupić się na dostarczeniu technologii, która pozwoli im cieszyć się pobytem bez kłopotów i stresu.

Nowa generacja podróżują­cych poszukuje takich operatorów i obiektów, w których na pierwszy plan wysuwa się długoterminowa dbałość o planetę i jej mieszkań­ców, a zrównoważony rozwój sta­nowi podstawę ich działalności. Po­szukują…Pełną treść publikujemy w Rynek Hotelarski w Polsce – RAPORT 2022Kliknij, aby dokończyć lekturę.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 10.10.2022
Aktualizacja: 10.10.2022